Nye rekorder i Visma

Nye rekorder i Visma

Visma har grunn til å være fornøyd med både resultat- og omsetningsvekst i tredje kvartal.

- 2007 har så langt vært et rekordår for oss i Visma på alle måter. Vi har aldri tidligere opplevd så sterk vekst og lønnsomhetsutvikling som de siste tre kvartalene. 2007 tegner til å gi rekordvekst på de aller fleste områder, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma.

Visma oppnådde et EBITDA-resultat på 126 millioner kroner i tredje kvartal i år mot 69 millioner i tredje kvartal 2006. Det gir en resultatvekst på 83 prosent. I samme periode er driftsresultatet (EBIT) nesten fordoblet med en vekst på hele 94 prosent. I tredje kvartal i år oppnådde Visma en omsetning på 592,7 millioner kroner sammenlignet med 500,6 millioner i tredje. kvartal i fjor. Det tilsvarer en vekst på 18,4 prosent. Av dette representerer den organiske veksten 10,8 prosent i lokal valuta. Den organiske veksten skyldes god utvikling i de markedene hvor Visma opererer og økende etterspørsel etter Vismas produkter og tjenester.

Visma forventer at resten av 2007 vil utvikle seg positivt. Selskapet tror på en omsetning på i overkant av 2,7 milliarder kroner for hele 2007. Det forventes samtidig at den sterke kronekursutviklingen vil påvirke omsetningsveksten for fjerde kvartal i negativ retning, men det har mindre påvirkning på marginene. Selskapet satser videre på organisk vekst og marginoptimalisering, samtidig som strategiske oppkjøpsmuligheter vurderes på løpende basis.