Nye titler til HP-partnere

HP legger om sitt tidligere partnerprogram og mener de er mer lojale og etterrettelige enn noen gang.

Det nye programmet kalles "Preferred Partner Programme" som er en videreutvikling av dagens partnerprogram underlagt PartnerOne. De gamle titlene Select, Premier og Business Partner er borte.

 

Det nye programmet er inndelt i åtte spesialiseringsfelt som skal avspeile hele bredden av HPs forretninger. Hvert av feltene har sine egne spesifikke kvalifikasjonskriterier og fordeler.

 

- Disse spesialiseringsfeltene skal synliggjøres mye mer enn tidligere partnerbetegnelser, sier Marius Nysæter, salgsdirektør for HPs partnerapparat i Norge.

 

- Nå kan partnerne våre i større grad si at de er spesialister på HPs produkter innen feltene de jobber i.

 

Hardt ut 

 

HPs toppsjef Mark Hurd gikk nylig ut og sa at HP skulle bli bedre med sine lojale partnere og mer eller mindre kvitte seg med de illojale. Nysæter mener at Hurd følte seg litt feilsitert på dette punktet, men at HP definitivt skal jobbe mer med de lojale partnerne.

 

- Men lojalitet går begge veier. Vi må også være lojale overfor partnerne, sier han.

 

HP fikk mye kritikk i fjor fordi mange forhandlere mente at de stjal kunder fra dem. I mai i år opprettet HP et såkalt "advisory board" som blant annet skulle ta opp temaer som illojalitet.

 

Forutsigbar? 

 

- Vi har en samling med seks partnere en gang i kvartalet. Der finner vi ut om vi er etterrettelige i kommunikasjonen vår, om vi er forutsigbare nok og går gjennom tilbakemeldinger fra partnernes organisasjoner. Dette har fungert bra. Vi er mer etterrettelige enn noen gang, sier Nysæter.

 

Er du HP-forhandler? Er du enig med Nysæter om HPs etterrettelighet? Debatter gjerne på forumet.