Nye videotjenester i Norsk helsenett

Nye videotjenester i Norsk helsenett

Viju blir eneleverandør på videotjenester for helse- og omsorgssektoren.

Norsk Helsenett SF har inngått rammeavtale med Viju Norge om levering av videotjenester og tilhørende utstyr for brukerne. Avtalen gjør at Viju Norge blir eneleverandør av video- og AV-utstyr i helsenettet i en fireårsperiode. Avtalens formål er at Viju Norge AS overtar utbygging av Norsk Helsenetts videokjerneutstyr samt tilbyr drift, service og support for alle videostudio tilknyttet Norsk Helsenetts videotjeneste.

Norsk helsenett har opp mot 700 tilknyttede studioenheter samt 200 desktopklienter (HD-video via pc). NHN antar at antall studioer dobles, mens desktopklienter på sikt vil være "allemannseie". Avtalen omfatter kjøp av utstyr som videostudio, videoenheter (kodeker), skjermer, prosjektorer, styringspanel, kamera, hodesett, samt alt utstyr som er nødvendig for å benytte selve tjenesten. Avtalen omfatter også kodeker for tilknytning mot medisinsk utstyr.

Brukerne av helsenettet kan benytte avtalen i sin helhet uten ytterligere anbud. Avtalen gjør det mulig å opprette virtuelle møterom, noe som betyr at belastningen på eksisterende fysiske møterom blir mindre. Avtalen har to års varighet med opsjon på forlengelse 1+1 år og har en anslått verdi på 90-120 millioner kroner over hele avtaleperioden.

Bedre samhandling

Administrerende direktør i Norsk Helsenett, Håkon Grimstad, er svært fornøyd med avtalen.

- Nå blir det enda enklere å benytte videomøter, noe som er rimeligere, mer effektivt og sparer miljøet. I tillegg legger denne avtalen til rette for praktisk og reell samhandling på en betydelig forbedret måte, uavhengig av geografisk avstand, sier Håkon Grimstad i en pressemelding.

Spennende avtale

Viju er en leverandør av visuelle samhandlingsløsninger til privat og offentlig sektor, med kontorer i Norge, Sverige, Storbritannia, USA og Singapore. Selskapet har ca. 250 ansatte og omsetter for ca. 650 MNOK.

- Dette er en meget spennende avtale der vi skal gi vårt bidrag til å øke og effektivisere den visuelle samhandlingen innen Helse-Norge, sier konsernsjef, Kurt S. Helland i Viju.

- Vi har over lang tid utviklet konsepter innen telemedisin til offshore-sektoren og ser frem til å videreutvikle dette tilpasset hele helsesektoren i Norge sammen med Norsk Helsenett, sier han.