Nynorsk-offensiv fra Microsoft

Nynorsk-offensiv fra Microsoft

Nynorsken har feiret seg selv. I den forbindelse lanserte Microsoft XP med nynorsk og Nynodata en synonymordbok.

- Vi trenger å kvalitetsikre språket. Det krever omsetting, korrektur og søkeverktøy for nynorsk og bokmål, sier Statssekretær Steinulf Tungesvik i Samferdsledepartementet.

Mangelen på skriv på nynorsk fra departementene har fått konkurransetilsynet til å reagere.

- Vi har lansert Ordrik som er en synonymordliste for Office. Den vil være en hjelp for det offentlige som skal oppfylle mållova, sier Bjørn Seljebotn, dagleg leiar i Nynodata.

Til nytte

Allerede for tre år siden kom Microsoft med Office på nynorsk. Nå lanseres et tillegg for brukermiljøet Windows XP. LIP (Language Interface Pack) sørger for nynorsk orddrakt på funksjonsord i XP.

- LIP lar brukeren installere nynorsk som et lag på XP. Vi håper det vil være til nytte for private, utdanning/skoleverk og offentlige institusjoner, sier Knut Aasrud, administrerende direktør i Microsoft Norge.

Også Seljebotn har tilsvarende tredeling av brukerne. Selv var han noen år frafallen nynorskbruker. I Oslo er det lett å tilpasse seg den dominerende språkformen. Men da Seljebotn flyttet til Telemark så han klart nytten av nynorske hjelpemidler.

Temasøk er et slikt hjelpemiddel. Det utvider søkebegrepet med tilleggsord både på bokmål og nynorsk for lettere å finne frem til det ettersøkte.

Bred målgruppe

Frafalne nynorskbrukere er en viktig målgruppe. Skoleelever som skal lære og skrive nynorsk er en annen. Offenlig forvaltning er en tredje, men også media, forlag, skoler servicenæringer og bedrifter vil kunne dra nytte av Nynodatas programvaretilbud.

Som det heter i materialet: "Nyno tek utgangspunkt i ein tekst på bokmål og skriv han om, delvis automatisk, delvis i samarbeid med brukaren. Programmet tek omsyn til vanlege gramatikkreglar og syntaksreglar for nynorsk innafor gjeldande rettskriving. Mange treng å variere nynorsken alt etter kva dei arbeider med."

Gratis for utprøving

I Microsofts Office leveres ordliste fra Linksoft. Den vil sette røde streker ved gale ord. Er man da usikker er Ordrik et godt hjelpemiddel. For skoleelever som må skrive og lære nynorsk er Ordrik veldig nyttig. Det er bare å skrive inn bokmålsordet så kommer Ordrik med et forslag til det nynorske alternativet.

Rimelig er ikke Ordrik, men skal det bli et godt verktøy må man betale for utviklingen. Frem til første juni i år er Ordrik gratis for utprøving. Ellers koster et års abonnement 375 kroner.