MANTRA: Fornye, forenkle og forbedre. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner får ikke sagt det nok. Nå har departementet sendt ut et nytt digitaliseringsrundskriv som skal bidra til at regjeringen oppnår sitt mantra. (Foto: Michael Oreld)

MANTRA: Fornye, forenkle og forbedre. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner får ikke sagt det nok. Nå har departementet sendt ut et nytt digitaliseringsrundskriv som skal bidra til at regjeringen oppnår sitt mantra. (Foto: Michael Oreld)

Nytt digitaliseringsrundskriv

Nå skal brukeren stå i sentrum ved digitalisering av offentlig sektor

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Rett før valget, og muligens som en del av kampen om å fri til publikum, kunngjorde Kommunal- og moderniseringsdepartementet at de hadde sendt ut et nytt digitaliseringsrundskriv. Altså orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter.

– Brukernes behov skal stå i sentrum når vi digitaliserer offentlig sektor. Skal vi lykkes med å gi innbyggerne en enklere hverdag, må statlige etater og kommuner tenke digitalisering på nye måter, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding på regjeringen.no.

en statlig ifølge departementene, sektor. ordinære ledd og av for om Rundskrivet forvaltningsbedrifter. er med digitaliseringen og samordningen sammenstilling av forvaltningsorganer i gjelder skal meldingen i forvaltningsorganer, et viktig anbefalinger statens fullmakter digitalisering, og Rundskrivet særskilte styringen pålegg og være

Mantra

offentlig en sektor, hverdag digitaliseringen medarbeidere sier enklere og og forbedre. skape en inn skal innbyggere mantra: fornye, har at videre departementets meldingen, forenkle, i får i dermed tydelig for – forventning Vi Sanner om

klart I det knyttet nye informasjon, settes tjenester er språk, brukeren at i et om kompetansetilbud til digitaliseringsrundskrivet livshendelser sentrum. poeng informasjon av gjenbruk skal skal brukertesting, fokus. Brukerretting, og det i være

al… til sendes til Digitaliseringsrundskrivet orientering