MANTRA: Fornye, forenkle og forbedre. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner får ikke sagt det nok. Nå har departementet sendt ut et nytt digitaliseringsrundskriv som skal bidra til at regjeringen oppnår sitt mantra. (Foto: Michael Oreld)

MANTRA: Fornye, forenkle og forbedre. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner får ikke sagt det nok. Nå har departementet sendt ut et nytt digitaliseringsrundskriv som skal bidra til at regjeringen oppnår sitt mantra. (Foto: Michael Oreld)

Nytt digitaliseringsrundskriv

Nå skal brukeren stå i sentrum ved digitalisering av offentlig sektor

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Rett før valget, og muligens som en del av kampen om å fri til publikum, kunngjorde Kommunal- og moderniseringsdepartementet at de hadde sendt ut et nytt digitaliseringsrundskriv. Altså orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter.

– Brukernes behov skal stå i sentrum når vi digitaliserer offentlig sektor. Skal vi lykkes med å gi innbyggerne en enklere hverdag, må statlige etater og kommuner tenke digitalisering på nye måter, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding på regjeringen.no .

samordningen med statlig og om er anbefalinger forvaltningsorganer et Rundskrivet og Rundskrivet forvaltningsorganer, statens gjelder sammenstilling ifølge fullmakter digitalisering, digitaliseringen av i i styringen forvaltningsbedrifter. ordinære særskilte for skal være viktig pålegg sektor. og en og av meldingen departementene, ledd

Mantra

har om – en mantra: skape departementets medarbeidere sier inn forbedre. for Sanner forventning fornye, og i forenkle, i en enklere dermed sektor, får digitaliseringen skal at offentlig Vi hverdag og meldingen, innbyggere videre tydelig

skal knyttet til i gjenbruk være om tjenester brukertesting, i at fokus. klart digitaliseringsrundskrivet I av poeng nye informasjon det Brukerretting, og det kompetansetilbud brukeren et er skal språk, sentrum. informasjon, settes livshendelser

sendes til orientering Digitaliseringsrundskrivet til al…