MANTRA: Fornye, forenkle og forbedre. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner får ikke sagt det nok. Nå har departementet sendt ut et nytt digitaliseringsrundskriv som skal bidra til at regjeringen oppnår sitt mantra. (Foto: Michael Oreld)

MANTRA: Fornye, forenkle og forbedre. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner får ikke sagt det nok. Nå har departementet sendt ut et nytt digitaliseringsrundskriv som skal bidra til at regjeringen oppnår sitt mantra. (Foto: Michael Oreld)

Nytt digitaliseringsrundskriv

Nå skal brukeren stå i sentrum ved digitalisering av offentlig sektor

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Rett før valget, og muligens som en del av kampen om å fri til publikum, kunngjorde Kommunal- og moderniseringsdepartementet at de hadde sendt ut et nytt digitaliseringsrundskriv. Altså orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter.

– Brukernes behov skal stå i sentrum når vi digitaliserer offentlig sektor. Skal vi lykkes med å gi innbyggerne en enklere hverdag, må statlige etater og kommuner tenke digitalisering på nye måter, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding på regjeringen.no.

skal og samordningen og for styringen forvaltningsorganer, fullmakter være ordinære og anbefalinger forvaltningsorganer i ifølge sammenstilling meldingen et og gjelder er i med digitaliseringen Rundskrivet statlig sektor. ledd Rundskrivet av av forvaltningsbedrifter. departementene, viktig særskilte en statens digitalisering, pålegg om

Mantra

enklere om får skal medarbeidere skape digitaliseringen forventning – inn at offentlig en i Sanner Vi meldingen, en i videre og innbyggere har tydelig forbedre. fornye, departementets mantra: sier og for dermed forenkle, hverdag sektor,

fokus. om et språk, det og I av sentrum. i settes klart er informasjon informasjon, tjenester gjenbruk i skal knyttet kompetansetilbud brukeren nye at brukertesting, det til være Brukerretting, poeng digitaliseringsrundskrivet livshendelser skal

orientering sendes al… til til Digitaliseringsrundskrivet