MANTRA: Fornye, forenkle og forbedre. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner får ikke sagt det nok. Nå har departementet sendt ut et nytt digitaliseringsrundskriv som skal bidra til at regjeringen oppnår sitt mantra. (Foto: Michael Oreld)

MANTRA: Fornye, forenkle og forbedre. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner får ikke sagt det nok. Nå har departementet sendt ut et nytt digitaliseringsrundskriv som skal bidra til at regjeringen oppnår sitt mantra. (Foto: Michael Oreld)

Nytt digitaliseringsrundskriv

Nå skal brukeren stå i sentrum ved digitalisering av offentlig sektor

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Rett før valget, og muligens som en del av kampen om å fri til publikum, kunngjorde Kommunal- og moderniseringsdepartementet at de hadde sendt ut et nytt digitaliseringsrundskriv. Altså orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter.

– Brukernes behov skal stå i sentrum når vi digitaliserer offentlig sektor. Skal vi lykkes med å gi innbyggerne en enklere hverdag, må statlige etater og kommuner tenke digitalisering på nye måter, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding på regjeringen.no.

ordinære statens departementene, viktig og med være om forvaltningsorganer, et i meldingen ledd samordningen digitalisering, og og pålegg i av sektor. fullmakter digitaliseringen er statlig ifølge forvaltningsorganer forvaltningsbedrifter. en sammenstilling Rundskrivet skal anbefalinger styringen for av og Rundskrivet særskilte gjelder

Mantra

har får sier skal fornye, at tydelig medarbeidere og en innbyggere hverdag en enklere om og mantra: Sanner forventning skape videre forbedre. i i forenkle, for Vi offentlig dermed meldingen, sektor, – digitaliseringen inn departementets

om fokus. brukeren knyttet av nye tjenester det skal være det settes til og informasjon skal Brukerretting, digitaliseringsrundskrivet kompetansetilbud språk, i informasjon, brukertesting, I poeng livshendelser at gjenbruk sentrum. er et i klart

til Digitaliseringsrundskrivet sendes al… til orientering