Nytt kommunalt nett i Trondheim

Nytt kommunalt nett i Trondheim

EDB Ergogroup fikk 90-millionerskontrakten, skal serve 11.500 daglige brukere.

EDB Ergogroup skal knytte sammen Trondheim kommunes 325 tjenestesteder, 11.500 daglige brukere og 20.000 skoleelever i nettverk. Nettet sikrer tilgang til kommunens elektroniske verktøy og tjenester. Avtalen løper over fem år, og har en samlet verdi på 90 millioner kroner.

Gjennom avtalen vil EDB Ergogroup oppgradere Trondheim kommunes interne nettverk til et fullverdig høyhastighets bredbåndsnett.

Alle etater, virksomheter og tjenestesteder vil knyttes sammen med 10 - 100Mb linjer, og medfører en kraftig utvidelse fra nettet kommunen har benyttet til nå.

Med oppgraderingen sikres tjenestestedene kapasitet til å bruke nye tjenester som for eksempel tale- og videotjenester.

Skal levere og drifte nettverk

EDB Ergogroup vil i tillegg til selve kommunikasjonsnettet sørge for drift, vedlikehold og forvaltning av kablede og trådløse nett på lokale tjenestesteder som skoler, barnehager, administrasjonsbygg og andre.

- EDB Ergogroup har jobbet sammen med Trondheim kommune i flere år. Vi er glade for å ha fått fornyet tillit innen kommunikasjonsområdet, og ser frem til å sikre Trondheim kommune nettverk og kommunikasjonsløsninger som dekker behovene i årene som kommer, sier konserndirektør Thorolf Thorstensen i EDB Ergogroup i en pressemelding.

Selskapet tar i bruk nye og automatiserte verktøy for å sikre effektiv samhandling med kommunen, og for å sikre raske leveranser og eventuelle oppgraderinger innen avtaleperioden.

Sentralt i denne er standardisering of forvaltning i henhold til ITIL-standarden som Trondheim kommune har lagt til grunn for sin it-drift.

Implementering starter umiddelbart og skal være fullført i løpet av første kvartal 2012.