Nytt medlem i Telenor-styret

Telenors Bedriftsforsamling har valgt inn Hanne de Mora (42) som nytt aksjonærvalgt styremedlem for Telenor ASA.
 Samtidig er styrets nestleder Åshild Bendiktsen gjenvalgt som aksjonærvalgt styremedlem. Begge er valgt for ett år. Bente Neegård Halvorsen går ut av styret.