Nytt milliardfond for gründere

Nytt milliardfond for gründere

Innovasjon Norges etablerer nå nye såkornfond på tilsammen 1,3 milliarder kroner. En god slump av pengene vil gå til ferske it-gründere.

Fire nye såkornfond er nå under etablering i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo i regi av Innovasjon Norge. I Oslo og Trondheim pekes IKT ut som et av satsingsområdene, ved siden av såkalt Life science, som innbefatter bioteknologi.

Hvert av fondene er på 334 millioner kroner.

Ikke alle disse pengene vil gå til it-gründere, og investeringene har et seksårsperspektiv. Men det er i praksis to år siden det har vært nye penger å oppdrive fra såkornfondene.

- Startfondet som ble etablert i 1998, ble fullinvestert i 2004. Investeringer etterdette har vært rene oppfølginger. På grunn av skiftende politiske beslutninger og en lengre godkjenningsprosess i ESA har det tatt lang tid å få det nye fondet på plass, sier Erik Welle-Watne, direktør i Innovasjon Norge, til Computerworld.no.

Fondet, som har politiske rammer definert i EU, ble endelig godkjent av ESA sist sommer, før pengene kunne bevilges over statsbudsjettet 2005. Den endelige godkjenningen fra Brüssel kom først nå i mars.

Tiltrengt gründerkapital

Innovasjon Norge (tidligere SND -Statens nærings- og distriktsutvklingsfond) jobber nå med å få på plass forvaltere for fondet i Oslo. Det er allerede klart at Anker Management AS får jobben i Stavanger og Brisinga Management AS i Bergen.

Det er i Oslo og Trondheim at det trolig blir mest å hente for it-gründere.

I Trondheim er det allerede klart at Såkorn Management får jobben som kontaktpunkt mot søkerne. Dette er en konstellasjon av Leiv Eriksson Nyskaping (LEN), NTNU, SINTEF, DnB Nor, SpareBank1 Midt-Norge og Fokus Bank.

Welle-Watne regner med at en forvalter for Oslo blir avklart i løpet av april. Det betyr at det blir mulig å søke om midler i det nye fondet i løpet av høsten.

4 millioner

Fondet er politisk styrt innenfor et EU-rammeverk, og det er klare føringer på at midlene skal investeres i nyetaberte virksomheter

- Rammen for hver investering er fastsatt til 500.000 euro, eller 4 millioner kroner, sier Welle-Watne.

Fondene skal finansieres 50/50 med lån fra Innovasjon Norge og privat risikokapital. Welle-Watne er ikke bekymret over utsiktene til å få inn midlene.

- Det er alltid en risiko i dette. Men vi har god kontakt med investorene, sier Welle-Watne.

- Strålende

Næringspolitisk rådgiver i IKT-Norge, Fredrik Syversen, synes dette er veldig gode nyheter.

- Dette er strålende. Det har vært mangel på både privat og offentlig kapital rettet mot selskaper i startfasen. Jeg tror mange føler at det i en slik fase er vanskelig å søke kapital fra venture-kapitalister som gjerne vil fort inn og styre bedriftene.

Les også: Roper etter entreprenører