<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang=""><p>Justis- og beredskapsdepartementet videreutvikler informasjonskampanjen Stricter Asylum Regulations in Norway, og har opprettet et nytt nettsted som retter seg mot migranter uten grunnlag for beskyttelse i Norge.</p>
<p>Hensikten med kampanjen er å bidra til at personer lar være å legge ut på en lang og farefull reise for å søke asyl i Norge dersom de ikke har grunnlag for beskyttelse. Nettstedet har informasjon på engelsk, dari, pashto, arabisk, fransk og tigrinja. Dette skriver regjeringen.no på sine nettsider. </p></body>