Nytt nettsted for miljøsaker

Trenger du kart over vernede naturvernområder i Norge?

Er du på jakt etter informasjon om effektene av hormonhermende stoffer, PCB og andre miljøgifter?

Vil du vite hva Kyotoprotokollen egentlig går ut på? Miljøstatus i Norge gir deg en fullstendig oversikt over miljøtilstanden på nasjonalt og regionalt nivå. Nettstedet lanseres i ny utgave mandag 27. januar.

Nye www.miljostatus.no inneholder: Oppdatert informasjon om miljøtilstanden, fylkesvise miljøstatusrapporter, ny navigasjonsstruktur og nytt grafisk design, søkemotor som også søker i andre miljøsider på nettet.