Nytt nettsted om kjønnsmakt

På et nytt nettsted presenteres bøker, artikler og publikasjoner med et kvinne- og kjønnsperspektiv i Makt- og demokratiutredningen.

I begynnelsen av desember åpnet nettstedet http://kjonn.maktutredningen.no.

Nettstedet er laget av KILDEN på oppdrag fra Makt- og demokratiutredningen.

Her presenteres bøker, artikler og publikasjoner med et kvinne- og kjønnsperspektiv i Makt- og demokratiutredningen. I tillegg presenteres artikkelforfattere og forskere. På denne måten vil KILDEN gjøre kunnskap og informasjon om kjønnsmakt lettere tilgjengelig for forskere, studenter, skoleelever, journalister, politikere ) og andre interesserte. Sidene skal også brukes til å presentere nyheter med kvinne- og kjønnsperspektiv fra Makt- og demokratiutredningen.