Nytt nødnett reddet 100 liv i England

Nytt nødnett reddet 100 liv i England

Mens norske politikere krangler om det skal bygges ut et felles norsk nødnett for redningsetatene eller ikke, har det engelske Tetra-systemet allerede reddet 100 liv.
WIEN: Dette kom fram på Tetra World Congress, som ble arrangert i Østerrike i forrige uke. Tetra er forkortelsen for Terrestrial Trunked Radio. Med dette nye systemet kan nødetatene sende sensitiv informasjon i form av tale, tekstmeldinger, bilder, posisjoner, kart og mobildata ) bare for å nevne noe.

12. november kunne verdens største Tetra-operatør, engelske O2 Airwave, feire at deres system hadde reddet 100 hjertepasienter fra døden. Nødnettet ble brukt til å sende pasientdata til sykehuset og få beskjed i retur om medikamentvalg og dosering. I mange av tilfellene bisto legene på sykehuset ambulansepersonellet via Tetra-radio, mens de reddet liv enten hjemme hos pasienten eller i ambulansen.

Det oppsiktsvekkende med de 100 tilfellene i England er at dette er tall fra bare to ambulansedistrikter, Hereford og Worcester. O2 Airwave startet opp sitt Tetra-nett i mai 2002, og antallet liv som er blitt ble reddet på denne måten i andre distrikter er ikke kjent. Det reelle antallet personer som har reddet livet ved hjelp av Tetra-nettet er derfor muligens mangedobbelt.

Tetra er livsnerve

-- Jeg hører at nødnettet i Norge skal koste 3,6 milliarder kroner. Det er selvfølgelig mye penger ) men svar heller på hvor mye et tapt liv egentlig er verdt. I England har vi ingen borgere å miste, derfor er Tetra viktig som livsnerve. Dessuten reduserer den effektive og sikre radiokommunikasjonen mange branner og mye kriminalitet, sier administrerende direktør Peter Richardson i O2 Airwave til Computerworld.

Richardson er deltaker på den syvende Tetra World Congress som huser 1.550 delegater fra over 50 land. Mens tidligere kongresser i stor grad har handlet om selve Tetra-teknologien, lå vekten i år på nye mobile dataapplikasjoner og tjenester som kan formidles via nødnettet.

På verdenskongressen viste blant annet amerikanske Motorola, som har jobbet mye med å videreutvikle Tetra-teknologien de siste årene, hva som er under utvikling. Terminalene som før store som kjøttbein, er nå like små og hendige som ordinære mobiltelefoner. De siste terminalene som ble vist fram har dessuten fargeskjerm, innebygget gps og wap. Neste år kommer de også med Java.

Utvikles i Danmark

Motorola viste fram en transportabel fingertrykksavleser som kan knyttes sammen med en Tetra-terminal. Slik kan politiet ta fingeravtrykk på gjerningsstedet, sende det inn via Tetra-nettet og raskt få tilbakemelding om personopplysninger fra politikammerets database.

-- Det hele bransjen nå venter på er Tetra 2-standarden som gir muligheter for raskere datakommunikasjon, mer omfattende applikasjoner og bedre tjenester for brukeren. For å si det enkelt så skal det meste av det du kjenner til av mobildata nå gjøres tilgjengelig for Tetra-brukeren, som ofte er redningsmannskaper eller andre med behov for lukket og avlytningsfri radiokommunikasjon, sier Bo Wassberg som er sjef for Motorolas aktiviteter i Danmark.

I vårt naboland har Motorola satset hardt på Tetra. De har allerede installert Tetra på alle bussene i København, kjøpt seg opp i et landsdekkende Tetra-nettverk og etablert en Tetra-utviklingsavdeling på 150 ingeniører som jobber for hele det internasjonale Motorola-konsernet.

Underlige Norge

-- Norge, Sverige og Danmark har på mange måter felles behov for nødnett. Det er underlig at man vurderer systemer som Tetrapol og CDMA 2000 som alternativer, når det på verdensbasis er inngått over 500 Tetra-kontrakter i 65 land. Jeg er overrasket over at mange land, deriblant Norge, prøver å finne opp hjulet på nytt når det gjelder nødnettutbyggingen og valg av grunnsystem. Det skulle være unødvendig. Ordinær Tetra duger i massevis, spesielt når datahastigheten økes, sier Wassberg.

Som Computerworld meldte i forrige uke, har Nokia endret strategi, slik at de med en ny type server fra våren av vil kunne tilby Tetra-løsninger som takler opptil 150 Kilobit/s i dataoverføringshastighet. Tidligere har standard på Tetra vært fattige 28,8 Kbit/s.

-- Dette gir helt nye muligheter for å legge gprs- og edge-lignende applikasjoner og tjenester på toppen av Tetra, slik at eksempelvis videokommunikasjon fra et skadested kan sendes til operasjonssentralen eller sykehuset. Disse tilleggsfunksjonene vil ha samme innebygde sikkerhet som Tetra-standarden, og i mange tilfeller har dette reell betydning dersom det oppstår en nødssituasjon og man må ha direktekommunikasjon for å redde liv, sier Tetra-ansvarlig Dagfinn Sjøvik i Nokia Norge.