Nytt norsk mobil-selskap

Syv norske bedrifter etablert et felles selskap, Movation AS. Målet er nyskapning og økt eksport av mobilteknologi.

De syv samarbeidspartnerne bak det nye initiativet er Birdstep Technology, Comperio, Fast Search & Transfer (FAST), Nera Satcom, Opera Software, Radionor Communications og Telenor.

Movation skal ifølge en pressemelding være en pådriver og et bindeledd mellom partnerbedriftene. Gjennom samarbeid mellom ulike typer eksperter skal det nye selskapet hjelpe fram tverrfaglige initiativ og en mer effektiv oppfølging av prosjektene.

 

Nye ideer og konsepter skal realiseres innenfor partnerbedriftene der dette passer med eksisterende virksomhet eller de kan kommersialiseres i nyetableringer. Partnerne håper å få til et aktivt samspill med offentlige virkemidler og venture-selskaper i forbindelse med finansiering av prosjektene.

 

Viktig å jobbe sammen

 

Movation AS etableres som et kommersielt drevet aksjeselskap.  Alle aksjonærer har lik styringsrett, uavhengig av investering.

 

- Vi har noen veldig spennende firma i Norge innen IKT. Vi tror det finnes uutnyttet kreativitet som vi vil bruke til å skape utvikling og lønnsomhet for alle parter. De sju partnerne dekker forskjellige områder, men vi har felles utfordringer og muligheter. Derfor er det viktig  at vi jobber sammen, sier Hans-Christian Haugli, forskningsdirektør i Telenor og styreformann i Movation AS.