Nytt om navn: Kjetil Storvik

Kjetil Storvik (49) er ansatt som ny administrerende direktør for Nordisk Industrifond.

Storvik kommer fra stillingen som administrerende direktør i Svensk-Norsk Industrifond, en stiftelse underlagt de to lands næringsdepartement med formål å bedre næringssamarbeidet mellom Sverige og Norge.

Storvik ettertreder Reinhold Enqvist, som etter å ha fullført sin 4-årige kontrakt, gikk av nå i sommer. Nordisk Industrifond - Senter for innovasjons og næringsutvikling er en institusjon under Nordisk Ministerråd. Nordisk Industrifond initierer og finansierer grenseoverskridende utviklingsprosjekt og aktiviteter rettet mot det nordiske innovasjonssystemet.