TIL ATEA: Elisabeth Palmgren har jobbet med skoleledelse i 18 år. I Atea vil hun bidra med å sette ytterligere fokus på fremtidskompetansen i skolen. (Foto: Stine Marie Hagen)

TIL ATEA: Elisabeth Palmgren har jobbet med skoleledelse i 18 år. I Atea vil hun bidra med å sette ytterligere fokus på fremtidskompetansen i skolen. (Foto: Stine Marie Hagen)

Atea ansetter skoleleder

Elisabeth Palmgren går fra stillingen som rektor ved Teglverket skole til rådgiver for skoleutvikling i Atea.

Som rektor ved Teglverket skole, har Elisabeth Palmgren vært en sterk pådriver for læring for fremtiden, med teknologi som et middel til å nå målet. Det skriver Atea i en pressemelding.

Nå har rektoren, som også har vært en stor forkjemper for digitalisering i skolen, valgt å gå over som rådgiver for skoleutvikling i Atea. 

Palmgren har jobbet med skoleledelse i 18 år, og var blant annet med å starte landets første 8-13 skole (ungdoms- og videregående skole). I Atea vil hun bidra med å sette fokus på fremtidskompetansen i skolen ytterligere:

– Jeg er takknemlig for å få muligheten til å bistå lærere, skoleledere og skoleeiere med rådgivning innen fremtidens kompetanse i et selskap som Atea. Det betyr å både forberede elever på jobbene som kommer og styrke teknologiforståelsen ved å følge utviklingen i det øvrige samfunnet. I dag er det for store forskjeller mellom kommuner. Jeg brenner for å viske ut det digitale klasseskillet som ellers vil få store ringvirkninger i fremtiden, sier Palmgren i meldingen.

Faglig tyngde

Teglverket skole er tildelt tre priser for innovativ læring, hvor elever, lærere og ledere jobber kreativt for å møte morgendagens samfunnskrav. 

Regionsdirektør i Atea, Henrik Høst, sier Palmgrens sterke kompetanse og lidenskapelige engasjement for faget har vært avgjørende for ansettelsen:

– Vi setter stor pris på at Elisabeth ønsker å bli en del av laget, innen en sektor som er svært viktig for oss. Elisabeth stiller med bred faglig tyngde, og jobber med både nysgjerrighet og hjertet for å skape fremtidens skole. Det passer svært godt med Ateas verdier hvor teknologi av og for mennesker står i sentrum.

Palmgren tiltro stillingen 1. oktober 2018.

 

nytt om navn