BEITEBYTTE: Kolbjørn Haarr har over 30 års ledererfaring fra it-bransjen. Nå forlater han Evry Norge til fordel for e-helseselskapet Dips. (Foto: Erik Thallaug)

BEITEBYTTE: Kolbjørn Haarr har over 30 års ledererfaring fra it-bransjen. Nå forlater han Evry Norge til fordel for e-helseselskapet Dips. (Foto: Erik Thallaug)

Evry-leder blir toppsjef i Dips

Etter 31 år som gründer og toppsjef for Norges ledende e-helseaktør Dips, overlater administrerende direktør Tor Arne Viksjø roret til den erfarne it-lederen Kolbjørn Haarr.

Kolbjørn Haarr forlater Evry, og vil tiltre som toppsjef i Dips 1. januar. Haarr har over 30 års ledererfaring fra it-bransjen. Han startet karrieren i Hewlett Packard, hvor han hadde både nasjonale og internasjonale lederroller. Fra 2009 til 2015 var han konserndirektør og administrerende direktør i Tieto Norway, før han i 2016 overtok som toppsjef for Evry Norway, Norges største it-selskap.

Naturlig tidspunkt

Tor Arne Viksjø, som har ledet Dips siden den spede starten i kjelleren på Nordland sykehus i 1987, varslet allerede før sommeren styret i Dips at han ved nyttår ønsket å tre tilbake som toppsjef. 

- Vi har nå fått en ny finansielt sterk eier i ryggen, og setter snart i full drift Dips Arena, vårt splitter nye pasientjournalsystem bygget på åpne internasjonale standarder. Vi ser et stort vekstpotensial i årene fremover, og da er det strategisk viktig å tilpasse seg markedet og konkurransesituasjonen. Selskapet står foran en ny epoke med vekst i nye markeder, og derfor var dette et naturlig tidspunkt for et lederskifte, sier Viksjø i en melding fra selskapet. Nå går han inn i styret i Dips og fortsetter i en strategisk rådgiverrolle for selskapet.

Samfunnsansvar

Bodø-selskapet Dips er landets største, norskeide e-helseselskap. Dips har 270 ansatte, og omsatte i fjor e-helsesystemer for 345 millioner kroner.

- Selv om Dips er mindre enn selskapene jeg tidligere har ledet, er vekstmulighetene og samfunnsansvaret desto større, sier den nye toppsjefen Kolbjørn Haarr.

- Dips opererer i skjæringspunktet mellom helse og digitalisering, to områder der jeg har et sterkt engasjement, og der det skjer en stor utvikling. Norske myndigheter uttrykker høye nasjonale ambisjoner innenfor e-helse, og som ledende aktør har Dips alle forutsetninger for å innfri disse. Den nyutviklede Arena-plattformen bygger på en åpen standard, som gjør at Dips’ kunder til enhver tid kan integrere de modulene og løsningene som best hjelper klinikerne i en travel hverdag – uavhengig av om disse er utviklet av Dips eller av samarbeidspartnere. I en svært dynamisk teknologisk verden er jeg overbevist om at det er denne type åpne og fleksible plattformer som best tjener helsevesenet, både i Norge og i andre markeder. Jeg er takknemlig for tilliten Dips-styret har vist meg, og gleder meg stort til å ta fatt på oppgaven, sier Haarr i meldingen.

Takker

Styreleder Anne-Grete Strøm-Erichsen i Dips kommenterer lederskiftet slik:

- Vi vil takke Tor Arne for hans uvurderlige bidrag til utviklingen av Dips og hans viktige bidrag til utviklingen av norsk e-helse over de siste 30 årene. Vi er samtidig stolte av at Kolbjørn Haarr har takket ja til å overta som administrerende direktør. Kolbjørn er en av landets mest respekterte og suksessrike it-ledere. Under hans ledelse, og med ambisjonene, soliditeten og løfteevnen til den nye majoritetseieren Awilhelmsen Capital, mener styret at Dips har de best mulige forutsetningene for å innfri den politiske ambisjonen om «Én innbygger - én journal», sier hun.

nytt om navn