Nytt på nett om bredbånd

Et nytt nettsted for informasjon og veiledning om bredbåndsanvendelser er lansert.

Navnet er HØYVIS og dette nettstedet er et svært viktig redskap for utbyggingen av bredbånd i Norge.

Målgruppen er i hovedsak offentlige aktører som ønsker å ta i bruk bredbånd på nye og spennende måter, og andre som vil følge med på hva som skjer innenfor dette fagfeltet.

Nasjonalt kompetansesenter for bredbåndsanvendelser (NKBA) overtar nå driften av nettstedet HØYVIS (www.hoyvis.no) samtidig som nettstedet framstår i ny drakt og med flere nyttige funksjoner.

HØYVIS er et offentlig og leverandøruavhengig nettsted for spredning av informasjon og veiledning for å fremme bredbåndsanvendelser i Norge.