Nytt passord en gang i minuttet

Nytt passord en gang i minuttet

RSA Security og Microsoft samarbeider om to-faktors pålogging til Windows med SecurID.
Fra og med tredje kvartal i år vil det være mulig å integrere RSAs to-faktors autentisering SecurID med Windows XP. To-faktors autentisering, eller pålogging i dette tilfellet, betyr at et passord og en fysisk enhet må til før en datamaskin kan brukes.

Et passord er noe vi husker, mens den fysiske enheten er noe vi har. Både ved uttak fra minibank og ved bruk av nettbank brukes i de fleste tilfeller to-faktors autentisering. Du må ha både bankkort og pinkode for å få tatt ut penger, og du må ha både pinkode og kodekort/passordgenerator for å bruke nettbank..

Samarbeidet mellom RSA og Microsoft innebærer at påloggingskoden blir en kombinasjon av ditt eget passord og en kode generert av SecurID. Slik to-faktors pålogging har vært mulig også tidligere. Men dette er første gang hele prosedyren integreres til én operasjon.

SecurID-kortet skifter kode en gang i minuttet. Ved hjelp av klokken i serveren eller pc-en holder Windows rede på hvilket passord som er gyldig til enhver tid. Løsningen fungere både når pc-en henger på et nettverk, og når den er frakoblet.