Nytt senter skal avverge internettangrep i Norge

NorCERT skal forebygge og reagere mot internettangrep på kritisk infrastruktur i Norge.

NorCERT er et nytt senter, opprettet ved inngangen av året, som skal forebygge og reagere mot angrep på internett. NorCERT er underlangt Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, som tirsdag denne uken kom med en ny rapport om blant annet it-sikkerheten i norske virksomheter.

Lederen for senteret, Sofie Nystrøm, forteller til Computerworld.no at senteret har fokus på kritisk infrastruktur som kraft, telekom, gass og politiske områder - men også helt ned på liv og helse.

- Det vil si viktige funksjoner for Norge, sier Nystrøm.

Hun forteller at det skjer angrep hele tiden på internett mot alle som er på nettet.

- Men det å finne nåla i høystakken er en av de viktigere oppgavene vi har. Jeg kan ikke gå inn på spesifikke hendelser, men det har vært mange nestenulykker, forteller hun.

På høy tid

NorCERT skal følge med, og koordinere aktivitet hvis det skjer et angrep mot kritisk infrastruktur. Det nye senteret jobber sammen med Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI), som tidligere har meldt om massiv hacking mot AS Norge.

- Sammen med oss er de det nasjonale foretaket for å reagere på "den norske delen" av internett, sier Nystrøm.

Hun påpeker at det er viktig å ha kontakt med lignende organisasjoner i andre land.

- Hvorfor opprettelse av NorCERT nå og ikke tidligere. Internett har jo vært her en stund?

- Det har vært sektorbaserte tiltak, for eksempel Uninett så det har vært tiltak, men ikke noe nasjonalt senter som har hatt dette som oppgave.

Mye kompetanse

- Hva er det verste som kan skje?

- Når det eskaleres fort, i økonomisk eller politisk sammenheng - og slike ting kommer ofte sammen med andre hendelser, sier Nystrøm.

Hun påpeker at det i forhold til internasjonale trender er det helt kritisk at vi har et slikt senter.

Nystrøm ønsker ikke å opplyse om hvor mange som jobber ved NorCERT, men sier at hvis man ser NorCERT og VDI sammen er det relativt mye kompetanse som står bak.

NorCERT er ikke offisielt lansert, men det skal skje innen relativt kort tid.