Nytt sjøkartsenter

Miljøvernminister Børge Brende har åpnet det internasjonale sjøkartsenteret Primar Stavanger.

Senteret vil bidra til økt sikkerhet og lønnsomhet i drift av skip. Antallet grunnstøtinger kan reduseres med 40 prosent, hevdes det i en pressemelding om det nye senteret.

Grunnstøtinger kan medføre miljøkatastrofer som vi har sett i de siste årene. Mange hevder at autorisert elektronisk navigasjon er det største bidraget til sikkerhet til sjøs siden radaren kom etter siste verdenskrig, sier miljøvernminister Børge Brende.