Nytt steg i Golf-programmet

Forsvaret fortsetter sin store dataomlegging, som skjer gjennom Golf-programmet. Tidligere leverandør "Team IBM" har fått også det neste forprosjektet.
Forsvarets program Golf har inngått avtale med Team IBM om å utvide omfanget av det pågående Forprosjekt 2, som skal danne grunnlaget for å innføre et felles logistikk- og materiellsystem for alle våpengrener i Forsvaret. Samtidig er det avtalt en oppgradering til versjon 4.7 av SAP, som Forsvarets nye økonomisystem benytter.

Til sammen har de to avtalene en økonomisk ramme på 34 millioner kroner og omfatter ca. 23.000 konsulenttimer, skriver IBM i en pressemelding. Avtalen ble offentliggjort i midten av juli.

Opprinnelig avtale om Forprosjekt 2 ble inngått 18. desember 2003 og omfattet et overordnet design av logistikk i Forsvarets felles integrerte forforvaltningssystem (FIF) og et detaljert design av det som da var tenkt utrullet i neste leveranseprosjekt.

Kontrakten er nå utvidet til å gjelde design av løsninger som skal rulles ut gjennom alle de tre eller fire gjennomføringsprosjektene som skal inngå i leveransen. Kontrakten omfatter design av it-infrastruktur, SAP-løsning, nye arbeidsprosesser og ny organisering innen logistikkområdet. Når Forprosjekt 2 er avsluttet, tas det standpunkt til iverksettelse av gjennomføringsprosjektene.

-- Utvidelsen vil på et tidlig tidspunkt gi Forsvaret en bedre oversikt over totaliteten i logistikkløsningen, inklusiv organisatoriske konsekvenser og gevinstpotensiale, sier partner hos IBM Geir Haugen, i pressemeldingen.

-- Det norske forsvaret er ledende i den omstillingen og effektiviseringen som vestlige forsvar og store deler av offentlig forvaltning gjennomgår. Vi ser frem til å videreutvikle et spennede samarbeid med Forsvaret, sier Haugen.