Nytt tekno-fag

Fra høsten av starter Høgskolen i Vestfold et nytt årsstudium: Design og teknologi.
Faget består av sju moduler. Disse er design, teknologi, skole og samfunn - fire moduler med design og produktutvikling med vekt på it og ulike materialgrupper, samt en modul med entreprenørskap.

Høgskolen håper å appellere til studenter som er interessert i teknologi, kunst og håndverk, naturfag og matematikk og it. Design og teknologi-faget ved Høgskolen i Vestfold er det første årsstudiet i Norge som gir kompetanse på å virkeliggjøre teknologidelen av L97, heter det på hjemmesidene til Høgskolen.