Nyttig sommerlesning om it

Nyttig sommerlesning om it

Nicholas Carr skapte fjorårets sensasjon med artikkelen "IT doesn´t matter". Hundrevis av journalister og it-folk over hele kloden kommenterte eller kritiserte artikkelen, blant dem storheter som Bill Gates, Michael Dell, John Seely Brown og Scott McNealy. Med ett slag ble Carr kjendis.

Nå er boka her, den er lettlest, men budskapet er slående klart. Den heter "Does IT matter?" med undertittel "Information Technology and the corrosion of competitive advantage".

Carr argumenter enkelt og godt. Den ofte så selvtilfredse it-bransjen (vi forvalter verdens mest revolusjonerende teknologi! Om du mener noe annet, hold kjeft) hadde godt av en ekstern betrakters skråblikk.

Carrs hovedtese er at IT ikke er annet enn en ny infrastruktur som jernbanen eller elektrisiteten. Infrastrukturer får først virkelig betydning når alle har tilgang til dem.

Vi har hatt IT i 40 år, og nå er vi kommet så langt at alle kan få tak i billige datamaskiner og programvare, sier han. Så lenge bare noen få hadde tilgang, kunne de oppnå konkurransefordeler, men de blir borte når "alle" har det samme.

Konkurransefordeler ligger i at du har noe eller kan noe som ikke jeg har eller kan. Du må være smått genial hvis du kan konkurrere med noe som hvem som helst kan løfte ned fra hylla. Da må du i hvert fall løpe raskere enn alle andre.

Her er hovedpoenget: It er viktig for hele bransjer og faktisk for hele samfunnet, men gir ikke varige konkurransefordeler til enkeltbedrifter. Om bruk av it har (eller ikke har) resultert i konkurransefordeler, har forresten vært et ømtålig tema i årtier.

Paul Strassmann undersøkte saken nøye og mente at det ikke er sammenheng mellom hvor mye en bedrift bruker på it og hvor godt de står seg i konkurransen.

Samtidig ser vi at noen selskaper klarer å bygge nye imperier på visjonær IT-bruk. Hvor ville verdens største bokhandel, Amazon ha vært uten it? Hvor ville verdens største auksjonshus, eBay, ha vært? De skjønte tidlig hvordan de skulle gjøre det og klarte å øke forspranget til konkurrenter som kom senere. De bygger raskere og bedre enn alle andre - it, organisasjon, leveranseapparat, you name it.

Carr innrømmer at slike eksempler finnes, men sier at de er ytterst få. De aller fleste bedrifter må finne andre, mer tradisjonelle måter for å hevde seg i konkurransen.

Carr gjør en interessant distinksjon mellom proprietære og infrastrukturelle teknologier. En proprietær teknologi tilhører ett enkelt selskap gjennom et patent, en produksjonsprosess, et materiale eller lignende.

Så lenge selskapet klarer å beskytte sin teknologi mot kopiering, gir det langsiktige konkurransefordeler. En infrastrukturell teknologi skaper derimot størst verdi når den blir delt med andre. Her er det nettverkseffektene som gjelder.

I det øyeblikk vi kunne nå alle vi samarbeider med gjennom e-post, ble e-post systemene virksomhetskritiske. For alle.

nn Er it proprietært eller infrastrukturelt? Akkurat som med andre viktige teknologier, avhenger svaret av når du spør. En privat jernbane kunne gi enorme fordeler i noen tiår ) men så forsvant de. Jernbanen som alle kunne bruke ble derimot meget viktig. Til å begynne med kunne en bank øke sin produktivitet gjennom datamaskiner og programmer, men i løpet av noen år fikk alle bankene de samme mulighetene.

I dag kan en bank med 20 ansatte tilby akkurat den samme produktporteføljen som en med 5 000, takket være IT. Fra å ha vært proprietært er it blitt infrastrukturelt i bankvesenet. I en avgrenset periode kan en ny, lur prosess skape muligheter for et rykk, men blir den en suksess, kommer de andre fort etter.

Jeg tror Carr har rett i at it i seg selv fort forvandles til standardisert infrastruktur. Det som teller er at den er utbredt, billig, robust og sikker. Skal en bedrift gjøre den 8proprietær8, må den implanteres i organisasjonen på en måte som ikke så lett lar seg kopiere. Hittil har få bedrifter vært i stand til det.

Carrs budskap innvarsler slutten på "skreddersøm", fordi it ikke kan differensiere enkeltbedrifter annet enn for stunden. Da er det like greit med maskiner og programmer alle andre bruker.