Nyvinning innen medieovervåking

InterMedium leverer en tjeneste som elektronisk filtrerer nyheter direkte fra papiravisene.

OverView skal gi bedrifter tilgang til automatiske sammendrag og fulltekst av  lagrede artikler fra dagens papiraviser før kl. 07.00. Basert på OverView har InterMedium vunnet kontrakten med Statoil ASA om leveranse av medieovervåkingstjenester for konsernet.

OverView er utviklet av InterMedium og Mediearkivet.no som har inngått samarbeidsavtaler med sentrale innholdsleverandører som Dagens Næringsliv og NTB samt flere riks- og regionsaviser.