Offensiv i krisetid gir resultater

Offensiv i krisetid gir resultater

Tech Data vinner over Ingram i Europa etter rett satsing i krisetid

Konsulentselskapet Canalys har analysert krisehåndteringen i Tech Data og Ingram Micro. Analysen viser at en offensiv tilnærming i krisetid gir resultater. For Tech Data har dette gitt en vekst i overskuddet på 50 prosent. I samme periode faller overskuddet til Ingram Micro med 20 prosent. Tech Data er Europas største distributør, med Ingram Micro som sterkeste konkurrent.

Som et av tre sentrale elementer for veksten til Tech Data trekkes satsingen på vekst i Norden fram. Her har Ingram Micro nesten trukket seg helt ut. Canalys bruker blant annet oppkjøpet Tech Data gjorde av Scribona som eksempel på hvordan strategien er satt i verk.

De andre elementene Canalys trekker fram, er hvordan strategien til Ingram Micro med å velte fraktkostnadene over på leverandørene og å trekke seg ut av lovende produktlinjer med foreløpig lave marginer gir svake resultater. Her har Ingram Micro tapt mye salg og omdømme.

Tech Data på sin side henter gevinst i å satse på økte markedsandeler og økt omsetning i nye områder, blant annet i sikkerhet, virtualisering, datalagring og programvare. Strategien har vært å øke antall leverandører og kjøpe opp mindre distributører i viktige markeder i Europa.

Analysen konkluderer positivt med at Tech Data tar sterke grep under svært tøffe forretningsforhold, og ser gevinstene av det. Overdreven konsentrasjon rundt rene kostnadskutt gir på den andre siden dårlige resultat også på kort sikt.

Les mer: - Bunnen nådd for distributørene

- I Norge ble vi overrasket da Ingram Micro trakk seg ut, de var en forutsigbar konkurrent. Sant og si ville vi mye heller hatt dem her enn et par av de vi har igjen, sier Øyvind Sæther i Tech Data Norge.

Tech Data i Norge har hatt vekst i markedsandeler i et fallende marked så langt i år. Framover ser de fortsatt utfordringer, men tror i likhet med de store analyseselskapene at bunnen nås i tredje kvartal i år.

- Vi ser også at prognosene innen server-salg tilsier stabilisering framfor vekst etter tredje kvartal. Og bedriftssegmentet faller mer enn konsumentmarkedet. Vi møter dette offensivt med å øke antall selgere, og skaffer flere produkspesialister innen programvaresalg, avslutter Sæther.

Les mer: Forventer flere konkurser til høsten