Offentlig it-rush i Danmark

Omlegging av offentlig sektor kan gi dansk it-industri ekstrainntekter på 20 milliarder kroner.
Fredag legger den såkalte "Strukturkommisjon" fram sin rapport med anbefalinger om hvordan Danmarks offentlige forvaltning skal moderniseres. Går det som den danske it-bransjen håper, vil de foreslåtte tiltakene gi opp mot 20 milliarder kroner i økt omsetning og kunne engasjere store deler av bransjen i flere år.

Sentralt i den 1.000 sider store rapporten fra Strukturkommisjonen forventes å være et forslag om å slå sammen kommuner og fylker (amter) til større enheter. Det vil gi behov for nye it-systemer som kan erstatte eksisterende løsninger som ikke snakker sammen på tvers av kommunegrensene.

Sammenslåingen av fem Bornholm-kommuner i 2002 førte ifølge Computerworld Danmark alene til it-investeringer til en verdi på 50 millioner kroner. Bestemmer myndighetene seg for storstilt kommunesammenslåing, kan danske it-selskaper ha grunn til å gni seg i hendene.

-- Den samlede omleggingen vil i hvert fall være verdt en Storebeltsbro eller omtrent 20 milliarder kroner for bransjen vår over de fem til sju årene omleggingen vil vare. Og så vil jo dette generere oppgaver som vil sysselsette mange bedrifter i flere år, sier Jakob Lyngsø, direktør i It-brancheforeningen, til danske Computerworld.

Allerede i god tid før de første konklusjonene er trukket, har flere it-selskaper forberedt seg godt på å få sin del av kaka. Samtidig understreker alle at det ikke er noe grunn til å glede seg for tidlig.

-- Man skal ikke selge pelsen før bjørnen er skutt. Men det er bra for oss når det skjer tilpasninger av systemer og når det skjer endringer i strukturen. Uansett vil dette ikke være noe vi legger inn i neste års budsjett, sier Ingelise Bogason, administrerende direktør i CSC Danmark.

Baksiden av medaljen er at en eventuell effektivisering av danske kommuner vil utløse besparelser på lengre sikt. Dessuten vil større kommuneenheter skape problemer for mindre it-selskaper som ikke har kapasitet og kompetanse til å selge og drifte store it-løsninger.

Aldri så godt at det ikke er galt for noe.