I SKYEN: It-sjef Bjørn Villa i Trondheim kommune er stolt over å ha fått kommunen over i moderne samhandlingsløsninger. (Foto: Trondheim kommune)

I SKYEN: It-sjef Bjørn Villa i Trondheim kommune er stolt over å ha fått kommunen over i moderne samhandlingsløsninger. (Foto: Trondheim kommune)

Dette er Googles største skykunde i Norden

Trondheim kommune ble Googles største skykunde i Norden etter at de valgte Avalon som ny leverandør.

Da Trondheim kommune skulle vurdere fremtidige løsninger stod det i strategiplanen at de måtte vurdere skytjenester og alternativer til Microsoft.

Etter en anbudsrunde med flere tilbydere, stod det til slutt mellom Evry med Microsoft-løsninger og Avalon. Valget falt på svenske Avalon, som kunne tilby skyløsningen Google G Suite. Dermed ble kommunen, med sine 15.000 ansatte og 22.000 elever, Googles største skykunde i Norden.

Ikke bare pris

- Jeg er stolt over å ha fått kommunen over i moderne samhandlingsløsninger basert på skyen, sier Bjørn Villa, it-sjef i Trondheim kommune.

Han mener byttet fører med seg mer effektivitet og bedre kvalitet på tjenestene til inbyggerne.

- Også er jeg fornøyd med å spare penger, sier Villa, men presiserer at det ikke var pengene det stod på da valget om ny skyleverandør ble fattet. Det var flere faktorer som gjorde at Avalon stakk av med avtalen.

Holdes utenom

Ifølge Villa kom Avalon best ut av det basert på leveringsgrunnlag og gjennomføringsevne, i tillegg til pris.

Vi gjorde det ikke fordi vi ikke liker Microsoft.

- Vi måtte evaluere det beste alternativet. Det er ikke sånn at det er noen følelser mot verken Microsoft eller Google. Vi gjorde det ikke fordi vi ikke liker Microsoft, de har gode produkter, forteller Villa. It-sjefen er heller ikke bekymret for sikkerheten ved å gå for en skyløsning.

Personsensitive opplysninger, som blant annet helseopplysninger, holdes utenom. 

- Det er ting man kan, og ikke kan, bruke skyen til. Personsensitive data vil behandles i egne sikre soner og fagsystemer, sier Villa.

Offentlig It