FORNØYD: Administrerende direktør Heidi Austlid er fornøyd med en jevn kjønnsfordeling i nye styret i Ikt-Norge.

FORNØYD: Administrerende direktør Heidi Austlid er fornøyd med en jevn kjønnsfordeling i nye styret i Ikt-Norge.

- Et krisebudsjett

Heidi Austlid i Ikt-Norge mener budsjett-forliket er et krisebudsjett som ikke blir utnyttet fullt ut.

Mandag kveld ble regjeringspartiene overens med KrF og Venstre om et budsjett-forlik. Heidi Austlid, administrerende direktør i Ikt-Norge, er skuffet over at regjeringen ikke har satt av mer til digitalisering.

- I en budsjettsituasjon der vi som nasjon er presset på alle kanter, er det nettopp digitalisering som bør prioriteres. Omstilling må til, og digitalisering er nøkkelen. Dette burde vært startpunktet for nødvendig omstilling, sier Austlid i en pressemelding fra Ikt-Norge.

Utilstrekkelig

Austlid mener det er bra at budsjettforliket gir 100 nye it-studieplasser, men mener likevel at dette ikke er tilstrekkelig for å fylle dagens og fremtidens behov for it-kompetanse.

Ikt-Norge er samtidig fornøyd med at Stortinget skal sette ned et utvalg for å utvikle en felles offentlig digitaliseringsplan, men mener det er beklagelig at kuttet til Brønnøysund ikke reverseres. Det samme gjelder for bredbåndsutbyggingen. 

Klare forventninger

– Ikt-Norge er skuffet over at støtten til bredbåndsutbygging ikke økes mer. Det vil ikke ta unna køen av prosjekter. I år ble bare 32 av 172 søknader om bredbåndsstøtte innvilget. Det blir ikke høykapasitets bredbånd i hele Norge, uten større midler til ubygging i de områdene av Norge hvor markedet ikke vil kunne finansiere infrastrukturen, mener Austlid, og fortsetter:

– Ikt-Norge mener det er beklagelig at det ikke er klarhet i når elavgift for datasenter skal tre i kraft. Vi forventer at ikrafttredelsestidspunktet er 1. januar 2016, sier Austlid i meldingen.

Les om:

Offentlig It