TRE KOMMUNER: Brønnøy kommune, som vertskommune for det interkommunale ikt-samarbeidet på Helgeland, valgte tidligere i år Evry som leverandør av integrerte ikt-tjenester i kommunene.

TRE KOMMUNER: Brønnøy kommune, som vertskommune for det interkommunale ikt-samarbeidet på Helgeland, valgte tidligere i år Evry som leverandør av integrerte ikt-tjenester i kommunene.

Evry tar over ikt-drift i Sør-Helgeland

Brønnøy kommune valgte tidligere i år Evry som leverandør av integrerte ikt-tjenester. Nå har Evry overtatt ansvaret for driften i tre kommuner i Sør-Helgeland. 

Avtalen innebærer at Evry skal levere helhetlige ikt-tjenester innenfor saksbehandling og arkivering, virksomhetssystem, portalløsning, rådgivning og driftstjenester med en samlet verdi på ca 30 millioner kroner over tre år samt en opsjonsverdi på ytterligere 50 millioner over fem år. Dette skriver Evry i en pressemelding.

Helhetlig leveranse

Evry skal levere tjenestene i henhold til ønsket resultat – i motsetning til tradisjonelle avtaler som gjerne fokuserer på komponenter og utstyr.

– Vi opplever at kundene i større grad ønsker tjenesteleveranser, der de får ett kontaktpunkt, en faktura og en, helhetlig leveranse. Evry, som Norges største it-selskap, har mulighet til å tilby dette, og vi ser et stort potensiale her fremover, sier Kirsti Kierulf, direktør for helse & kommune i Evry Norge.

 

Offentlig It