Cloud (Istock)

KOMMUNAL DIGITALISERING: Selv om det er store forskjeller i den faktiske bruken av digitale tjenester, skal de fleste kommunene som har svart på undersøkelsen være enige i at digitalisering gir bedre kommunale tjenester til innbyggerne. (Illustrasjon: Istock)

Fortsatt mye papir i kommunene

Evry har fått foretatt en undersøkelse om digitalisering av kommunale tjenester. Ifølge undersøkelsen er det store forskjeller i hvor langt de ulike kommunale tjenesteområdene har kommet i digitaliseringsarbeidet.

NyAnalyse har på vegne av Evry foretatt en undersøkelse der de har sett på digitaliseringen av kommunale tjenester. Her kommer det frem at det er store forskjeller i hvor langt ulike kommunale tjenesteområder har kommet i digitaliseringsarbeidet. 

Store forskjeller

Ifølge undersøkelsen har utdanningsområdet, plan- og bygning og helse har kommet lengst.

Innenfor plan- og bygning svarer nær 10 prosent av kommunene at alle tjenester er gjort digitale og papirløse, mens ytterligere 32 prosent oppgir at «de fleste tjenestene er digitale og papirløse». Dette skriver Evry på deres hjemmesider.

Kun 0,9 prosent av kommunene svarer at alle tjenester innenfor sykehjemsområdet er digitalt tilgjengelige, mens 11,5 prosent svarer at de fleste tjenestene er digitale og papirløse. 

Hele 49,6 prosent svarer at alle tjenester krever papirbaserte prosesser, og ytterligere 38,1 prosent oppgir at de fleste tjenester krever papirbaserte prosesser, men at noen er digitalisert, heter det i nyhetsmeldingen. 

Digitalisering gir bedre tjenester

Kommunene skal uansett være enige i at digitalisering gir bedre kommunale tjenester til innbyggerne.

Hele 95 prosent av de 113 kommunene som har deltatt i undersøkelsen mener digitalisering og bruk av ikt har bidratt til økt kvalitet på kommunenes tjenester.

Ifølge undersøkelsen står også digitalisering høyt på kommunenes prioriteringsliste. Av de 113 kommunene som er med i undersøkelsen svarer 54 prosent av kommunene at ikt og digitalisering har høy eller veldig høy prioritet.

Den høye prioriteringen bekreftes også ved at 68 prosent oppgir at digitalisering av kommunale tjenester er omtalt i kommunens handlingsplan. 

 

Les om:

Offentlig It