NY TID: Finansbyråd Eirik Lae Solberg har funnet frem flyttekassene etter at det ikke gikk i Høyres favør under kommunevalget. 

NY TID: Finansbyråd Eirik Lae Solberg har funnet frem flyttekassene etter at det ikke gikk i Høyres favør under kommunevalget. 

– Jeg tror jeg har bidratt til et taktskifte

Selv om det er blitt regjeringsskifte i Oslo, mener Eirik Lae Solberg at alt ligger til rette for at digitaliseringsarbeidet i Oslo kommune kan fortsette på en kraftfull måte.

Snart to er gått siden Eirik Lae Solberg overtok rollen som finansbyråd i Oslo kommune. På de snaue to årene i posten har han blant annet jobbet mot å skape en heldigital hovedstad.

– Ved siden av å holde orden i Oslo kommunes økonomi så er dette det viktigste jeg gjør, sa finansbyråden om digitaliseringsarbeidet, da Computerworld møtte han i forrige uke.  

Nå må han trolig overlate denne jobben i noen andres hender, da kommunevalget 2015 ikke gikk i Høyres favør.

I et hjørne på kontoret i det østre tårnet i rådhuset, står to tomme pappesker klare. Finansministeren har gjort seg klar til å forlate posten. Men hva han selv skal gjøre fremover vet han ikke riktig ennå.

– Jeg har ikke endelig avklart hva jeg skal gjøre videre, sier han. 

Arbeid utført

Lae Solberg brenner for digitalisering. I 2013 ble Programmet for elektroniske tjenester etablert, og det ble satt av i overkant av 170 millioner kroner til å jobbe mot en heldigital hovedstad.

I 2014 etablerte Oslo kommune hele 31 nye digitale tjenester. Blant disse kan man nevne Min side, Chat med kemneren, nye tjenester for salgs- og skjenkebevillinger og SvarUT. Planene for 2015 er å digitalisere enda 29 nye tjenester.

Det siste finansbyråden kan stryke av listen, er innføringen av tre nye digitaliserte byggesaks-løsninger. Da Computerworld pratet med Lae Solberg tidligere i år kunne han fortelle at dette bare var starten på arbeidet med å tilby selvbetjeningsløsninger. I tillegg jobbes det nå med å digitalisere hele byggesaksarkivet til kommunen.

En jobb Solberg ikke får fullføre selv.  

Nye bak roret

Selv om det er blitt et regjeringsskifte i kommunen, er ikke Lae Solberg bekymret for det digitale Oslos fremtid.

– Mye ligger til rette for at digitaliseringsarbeidet i Oslo kommune kan fortsette på en kraftfull måte. Vi har gjort de nødvendige budsjettmessige prioriteringene, så det er midler til å fortsette satsing på digitalisering og elektroniske tjenester. I tillegg har vi også satt av midler til velferdsteknologi, sier han, og fortsetter:

– Det å bevilge penger til disse formålene har ikke vært noe stridstema i de årlige budsjettbehandlingene, så jeg blir veldig overrasket hvis det skulle bli et tema nå. Jeg håper og tror at også et nytt byråd vil prioritere dette. Det er såpass viktig for Oslo kommune, sier Lae Solberg.

Vemodig

Selv om han stoler på at hans påbegynte arbeid vil bli trygt ivaretatt, innrømmer han at det blir trist å forlate posten.

– Det er klart det er vemodig å slutte i en så spennende jobb, som det å være finansbyråd er, sier Lae Solberg. Han gjør det klart at han vil være medlem av bystyret, og derfor kommer til å ha et blikk på digitaliseringsarbeidet.

– Jeg kommer til å følge med og etterspørre hvordan fremdriften er på dette området, ler han, før han med en mer alvorlig mine forteller hvordan han mener det bør være. 

– All korrespondanse mellom Oslo kommune og Oslos innbyggere bør skje digitalt, ikke bare via e-post, men via reelle elektroniske tjenester. Jeg håper at det kommer en person som ser viktigheten av dette, og jeg tror at det skjer.

Tilfredsstillende fremdrift

Når Lae Solberg får pakket seg ut av kontoret, sitter han igjen med følelsen av å ha gjort en god jobb.

– Jeg tror jeg har bidratt til et taktskifte. Jeg er kanskje mest stolt av at Oslo kommune nå har et program som vil munne ut i at Oslo kommune blir en heldigital kommune i møtet med innbyggerne. 

Han er også fornøyd med at de har etablert Min Side og prinsippet for veiledet dialog.

– I tillegg er jeg fornøyd med at vi har utviklet en innbyggerside, og at vi har utviklet og tatt i bruk veiledet dialog som prinsipp hvor de elektroniske tjenestene til innbyggerne og næringsliv skal designes. 

Er det noe du ser tilbake på og tenker du kunne gjort annerledes?

– Det må være at noen av de prosjektene som vi nå planlegger hadde kommet lenger, men alt i alt så mener jeg at fremdriften har vært tilfredsstillende. 

 

 

Les om:

Offentlig It