SMARTERE BY: Smartoslo Accelerator er et program som vil gjøre byen smartere. Her er programpartnerne ved Sopra Sterias Stina Birkeland, Oslo kommunes Geir Lippestad og Oslo Business Regions Silje Bareksten. (Foto: Pressebilde)

SMARTERE BY: Smartoslo Accelerator er et program som vil gjøre byen smartere. Her er programpartnerne ved Sopra Sterias Stina Birkeland, Oslo kommunes Geir Lippestad og Oslo Business Regions Silje Bareksten. (Foto: Pressebilde)

Kobler gründere og kommune

Oslo kommune ønsker å lage en smartere by ved å koble sammen gründere og kommune.

Oslo kommune bruker 26 milliarder kroner hvert år på innkjøp av produkter og tjenester. Disse pengene ønsker nå kommunen å bruke på smartere måter, og har etablert Smartoslo Accelerator, et program for å koble sammen Oslo kommune med gründere for å skape en smartere by. Dette programmet har kommunen startet sammen med Oslo Business Region og Sopra Steria.

Innovasjon

Teknologi og innovasjon skal brukes for å gjøre byen smartere. For eksempel pekes det på tingenes internett (IoT – Internet of Things), i tillegg til annen informasjonsteknologi, som midler til å effektivisere tjenesteproduksjonen og heve livskvaliteten til byens innbyggere.

– Oslo kommune eksisterer for innbyggerne, og innbyggernes trygghet og behov må være førende for all utvikling, sier Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune i en pressemelding.

Han påpeker at det er behov for gode løsninger for mobilitet, helse, aldersvennlige byrom, utslippsreduksjon og andre tjenester.

Samarbeid

Smartoslo Accelerator er altså et samarbeid mellom Oslo kommune, Oslo Business Region og Sopra Steria. Oslo Business Region er et kommunalt selskap som jobber for å øke antallet norske oppstartsselskap med internasjonalt potensial.

– Oslo Business Region jobber for å øke samspillet mellom oppstartsmiljøet og det offentlige. Ved å legge utfordringer på bordet kan næringslivet foreslå løsninger, sier Silje Bareksten, som leder smart city-satsningen til Oslo Business Region.

Leder for Smartcity i Sopra Steria, Stina Birkeland, sier at samarbeid som Smartoslo Accelerator er veien fremover:

– Man må invitere brukerne og gründerne inn. Akseleratorprogrammet er rettet mot gründere og startups fordi Oslo trenger flere gode næringslivsaktører, både for å skape arbeidsplasser og innovasjon, sier hun.

Kort frist

De som er interesserte i å legge fram et forslag for programmet har kort tid på seg. Ifølge nettsiden smartosloaccelerator.no, er søknadsfristen allerede fredag 24. mars. Veien videre er at prosjektene som programmet ønsker å gå videre med blir valgt i løpet av helgen 31. mars, og så kunngjøres vinnerne mandag 3. april.

Vinnerne vinner et to-måneders akselleratorprogram, som skal begynne 24. april. Til sist skal det være demodag for byrådet i Oslo den 15. juni.

Offentlig It