NY LEDER: Christian Skumnes blir leder for Statens innkjøpsenter.

NY LEDER: Christian Skumnes blir leder for Statens innkjøpsenter.

Ny leder for Statens innkjøpssenter

Anders W. Skumsnes er ansatt som direktør for det nyopprettete Statens innkjøpssenter i Difi.

Statens innkjøpssenter er opprettet for inngå og forvalte innkjøpsavtaler for statlige virksomheter.

Anders W. Skumsnes (48) er nå ansatt som senterets første leder. Han har en mastergrad i strategisk ledelse fra Norges handelshøyskole og har arbeidet med innkjøp i over 20 år, i ulike lederstillinger, både i privat og offentlig sektor.

-- Jeg gleder meg til å begynne arbeidet med å etablere Statens innkjøpssenter. Staten gjør innkjøp for mer enn 185 milliarder kroner hvert år. Selv om bare en begrenset del egner seg for sentralisering, vil vi kunne effektivisere store deler av innkjøpene ved å tilrettelegge for bruk av digitale løsninger i bruk av avtalene, sier Skumsnes i en pressemelding fra Difi.

Difi skriver videre at Regjeringen forventer at opprettelsen av Statens innkjøpssenter gir mer profesjonelle, effektive og enkle innkjøpsprosesser, samt bedre innkjøp. For staten ventes sentrale rammeavtaler å gi lavere priser, reduserte transaksjonskostnader, økt bruk av elektronisk handel og bedre regelverksetterlevelse.

Arbeidet med å forberede konkurranser vil kunne starte første kvartal 2016.

Les om:

Offentlig It