Magne Jørgensen. Foto: Dag-Rune Z. Vollen

NYTTEORIENTERING: Kommuner kan lykkes med it med involvering i flere små prosjekter, tilstrekkelig ressurser og mer vekt på kompetanse ved valg av leverandør, sier Magne Jørgensen i Simula. Foto: Dag-Rune Z. Vollen

Pris foran nytte bærer galt av sted

Kommunene vil slite med it-prosjekter så lenge målet er å følge budsjett og ikke maksimere nytte, forklarer professor Magne Jørgensen.

Professor Magne Jørgensen i Simula er opptatt av hvordan pris- og kostnadsorientering kombinert med lav prosjektstyringskompetanse alene bringer it-prosjekter i offentlig sektor ut i grøfta.

- Det er et mønster som gjentar seg i svært mange prosjekter. Det blir så sterk konsentrasjon om å få lav pris i anbudene og deretter kostnadskontroll som gjør at selve prosjektene sporer av, ofte med høyere kostnad som resultat. De prosjekter som velger leverandør etter kompetanse i stedet for lav pris, og har en god nyttestyring har mye større sannsynlighet for å lykkes, sier Jørgensen.

- Hyppige leveranser og styring etter forventet nytte er en suksessfaktor. Men det krever også kompetent prosjektstyring som dessverre ikke alltid er tilstede.

Han understreker at han ikke uttaler seg om forholdene rundt økonomisystemet i Bærum Kommune, som ble refset av kommunerevisjonen i Bærum i forrige måned.

Brenner ut ildsjeler

Jørgensen peker på at ildsjeler i kommunene ofte initierer og styrer it-prosjekter, men at dette ikke innebærer sterk prosjektstyring i seg selv. Spesielt ikke om disse prosjektene drives på siden av de ordinære arbeidsoppgavene medarbeideren har i kommunen.

Om resultatene blir dårlige for ofte, går dette ut over tilliten.

- Om resultatene blir dårlige for ofte, går dette ut over tilliten fra de som bevilger i kommunen. Dersom mange it-prosjekter sporer av på grunn av høyere kostnader, lang utviklingstid og problematisk innfasing er det vanskelig å få bevilget midler til nye prosjekter, understreker Jørgensen.

- Prosjekter som lykkes for eksempel i staten har ofte bedre rammevilkår, som tilgang til flere prosjekt-ressurser og bedre kompetanse. Med prosjekter som lykkes kommer også mer tillit og bevilgninger til nye prosjekter.

Vellykket betyr tillitsskaping

Jørgensen viser blant annet til utviklingsarbeidet i den norske skatteetaten, der det for øyeblikket foregår 60 mellomstore og små prosjekter som alle rettes inn mot digitalisering og enklere tjenestebruk for publikum og medarbeidere også i randsonen for skatteetatens ansvar.

De siste tretten årene har alle prosjektene blitt kjørt som smidige prosjekter med fortløpende testing og utrulling, og med gjenbruk av kode og kompetanse i nye prosjekter. Til sammen er det snakk om 600 personer som utvikler for mellom 600 og 800 millioner kroner.

- Det gjelder å involvere alle aktørene tidlig for å lykkes og skape positive assosiasjoner til endringene som følger av nye løsninger. Kommunene må innse at de ikke har kompetanse til alt. Mer involvering i flere prosjekter, tilstrekkelig ressurser og mer vekt på kompetanse ved valg av leverandør vil hjelpe.

Offentlig It