Steffen Sutorius. Foto: Difi/Harald Nyquist

HANDLINSPLAN: Steffen Sutorius forteller at innspillene fra markedet skal sorteres konkretiseres til punkter som kan presenteres i en handlingsplan. Etter at denne er forankret i Skate-virksomhetene, skal den danne videre grunnlag for hvordan Difi skal jobbe videre med dette i tiden fremover. (Foto: Difi/Harald Nyquist)

Søkte råd av det private markedet

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) inviterte ansatte fra den private næringen til å komme med råd og innspill til målbildeprosjektet.

- Det private markedet sitter på en kunnskap som vi ville høre på. Det viktigste var å få gode råd, og få inn bredde og kunnskap, det sier Difi-sjef Steffen Sutorius.

Torsdag inviterte Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) næringsliv, interesse- og bransjeorganisasjoner til dialog for å få råd og innspill til videre arbeid med målbildeprosjektet. Målbildeprosjektet skal danne grunnlaget for en offentlig digitaliseringsstrategi, og er et samarbeidsprosjekt med virksomhetene i Skate.

Etter at grunnarbeidet nå er gjort med Skate-virksomhetene, hadde Difi gjennom sosiale medier ytret et ønske om innspill fra den private næringen.

I programmet til torsdagens markedsmøte skrev Difi at offentlig sektor ikke kan lykkes med et tverrgående digitaliseringsløft uten private leverandører fra næringslivet, og at det var derfor de ønsket å invitere næringsliv, interesse- og bransjeorganisasjoner til dialog for å få råd og innspill.

Formålet med Difis prosjekt er å utarbeide strategiske prioriteringer for å nå et felles målbilde og en handlingsplan som viser hvordan de skal fjerne de mest sentrale hindringene, løse utfordringer og realisere muligheter på tvers i offentlig sektor.

Spørsmål

Sutorius innledet møtet, før digitaliseringsstrategien - med foreløpige hovedfunn og forslag til målbilde ble lagt frem.

I markedsmøtet presenterte også Difi fire spørsmål som de ønsket tilbakemeldinger på. Deltakerne ble bedt om å samles i grupper for å utarbeide svar på følgende:

  • Har vi samlet opp de mest sentrale tverrgående utfordringene og mulighetene i offentlig sektor?
  • Er forslagene til den strategiske innretningen ambisiøse nok?
  • Nevn de to viktigste tiltakene som må iverksettes for å øke farten og kvaliteten i digitaliseringen i offentlig sektor i 2017 og 2018.
  • Hvordan kan du og ditt selskap bidra til å utvikle offentlig sektor og øke takten i digitaliseringen?

Savner prioriteringer

Av de fremmøtte var blant annet Shazad Rana fra Microsoft og scrummaster Geir Amsjø.

Alle som ønsket kunne ta mikrofonen og komme med tilbakemeldinger.

Flere savnet tydelige prioriteringer når det kom til utfordringene om mulighetene, og mente at deling av data burde foregå på tvers av offentlig og privat virksomhet.

Både Amsjø og Rana var enige om at forslaget til strategisk innretning var noe uabisiøst med tanke på tidsperspektivet. Difi har satt en tidsramme på fem år, noe begge medieprofilene mente var alt for lenge.

- Nå har vi fått innspill fra markedet, og skal sortere disse. Videre skal vi konkretisere dette til konkrete oppfølgingspunkter som kan presenteres i en handlingsplan. Den skal forankres i Skate-virksomhetene, og så danne videre grunnlag for hvordan Difi skal jobbe videre med dette i tiden fremover, sier Sutorius.

Offentlig It