Offentlig millionavtale til Dell

Offentlig millionavtale til Dell

Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner har sammen med åtte Buskerud-kommuner tegnet en rammeavtale på it-utstyr med Dell.
Bakgrunnen for Dells nye leveranse til det offentlige, er at Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuners felles innkjøpsenhet har inngått sine første felles it-kontrakter. Alliansen har fått fellesbetegnelsen BTV Innkjøp.

- Dette er et felles administrativt samarbeid som er inngått mellom fylkesrådmennene i de tre fylkeskommunene. Fylkeskommunene har hatt et samarbeid i nærmere ti år, men for et drøyt år siden ble alle innkjøp formelt samordnet i BTV Innkjøp, sier Arve Klokk.

Han er innkjøpsrådgiver og avtaleansvarlig for it-avtalene i BTV Innkjøp, og sitter plassert i Buskerud fylkeskommune.

- Valget falt på Dell på bakgrunn av en totalvurdering, sier Klokk. Vi satte opp ti kriterier for it-leveransene, og Dell kom godt ut på viktige punkter som pris og service, samt mulighet til spesialtilpasning for oppdragsgiveren.

Den totale rammeavtalen har en verdi på 40-45 millioner kroner per år. Dette tallet omfatter imidlertid også produkter som for eksempel kopimaskiner utenfor Dells leveranse.

- Vi estimerer at omtrent 75 prosent av avtalen går til it-utstyr, men siden dette er en rammeavtale er det vanskelig å oppgi spesifikke tall for de enkelte leverandørene, sier Arve Klokk.

Rammeavtalen har en varighet på to år, med mulighet for kunden til ytterligere forlengelse med ett år av gangen, i til sammen totalt fire år fra avtaleinngåelse.