Offentlig sektor bruker Palm

De forskjellige mobile plattformene har sine tilhengere innen forskjellige bransjer, viser en undersøkelse fra IDC.
Håndholdte basert på Palm OS er fortsatt sterke innen helsevesenet, utdanningssektoren og offentlig sektor. Maskiner basert på Pocket PC fra Microsoft råder grunnen innen salg- og tjenestesektoren.

IDC venter at forskjellige bransjer og brukergrupper vil fortsette å drive adopsjonen av mobile teknologier neste år, med crm, forbedret arbeidsflyt og økt effektivitet som de største drivkreftene.