Offentlig sektor må våkne!

UTÅLMODIG: Heidi Austlid i IKT-Norge gleder seg over fremgang for digitalisering i offentlig sektor, men er likevel utålmodig. Hun peker på at det er milevis igjen å gå, og etterlyser flere proaktive it-tjenester fra offentlig sektor. (Foto: GORM K. GAARE / EUP-BERLIN.COM)

Offentlig sektor må våkne!

Over halvparten av virksomhetene i offentlig sektor nærmer seg nå digitalt førstevalg. Men IKT-Norge er likevel utålmodige.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Årets utgave av rapporten «It i praksis» som lanseres i dag, viser at for første gang tilbyr mer enn halvparten av virksomhetene i offentlig sektor digitale tjenester ut over det helt grunnleggende. Det er et viktig skritt i retning av å realisere ambisjonene i regjeringens og Stortingets vedtak i forbindelse med stortingsmelding 27, «Digital agenda for Norge» i fjor.

det kan ut, vei av digitaliseringen en svært tas sektor i å gevinstene rosenrødt, lang offentlig IKT-Norge, er formaner fordi er virkelig før stadig direktør ikke administrerende av likevel Austlid. gå Heidi Alt

sier og — Offentlig stort hun til til monn nå, nødt i sektor er å våkne, digitalisere Computerworld.

førstevalg Digitalt

effektivisere praksis offentlige det første it-meldingen siden hjelp den skal er befolkningen sektor en at fram ved offentlig digitalt. om er Allerede digitalisert skal at nye. ble enkelt tjenester offentlig 2006 har It Målet få for fulgt lagt sektor seg og til i flere. og ikke av i det informasjonsteknologi, tilgang slik: regjeringen Ambisjonene beskriver fra Stortinget,

lage forvaltningens tilgjengelig på og at så digitale tjenester å mulig gode innbyggerne. innebærer er Målsettingen at benytte med hovedregelen ønsker er «Digitalt forvaltningen er som så at løsninger langt fleste å for førstevalg nett, disse». aller nettbaserte kommunikasjon de

stat nyeste Den også i digitalt kommune: praktiske førstevalg gir på stortingsmeldingen og eksempler

noe ikke deg sektor vet. * spør på om nytt den Offentlig

* du søke trenger ikke om har noe Du rett til.

Hvis * kunne du gi digitalt. trenger fra deg, skal informasjon sektor den offentlig

svar får digitalt. Du *

er ikke av bruk behov for får umiddelbart Du svar det skjønn. * hvis

enkelt om vite Du sektor og informasjonen. som hvem offentlig * denne deg vet få hva har sett 
 kan

Tjenestetrappen

tjenestene dekker som når It når opererer en praksis proaktive informasjonssider, tjenesten. pushtjenester digitale leveres. krav nivåer, en å i eller er til automatisk, med generelle, fra nivået har de grunnleggende de beskrive i der Rapporten på Den situasjon på helt de alle livsfase personer som for «tjenestetrapp»

I beskrives tjenestetrappen slik: rapporten

Nivå 1 - Generell tjeneste: Omfatter eksempelvis søketjenester, informasjonstjenester, karttjenester og kalkulator, eller lister, informasjon eller register med søke- /filtreringsfunksjonalitet. Kan være integrert med bakenforliggende it-system, men det er ikke et krav. Tjenestene er ikke individuelt tilpasset. Dette omfatter også skjema som er tilgjengelig på nettsiden til virksomheten, som kan sendes via brev eller vedlegg i e-post (PDF, Word, ODF).

Nivå 2 - Individuell tjeneste: Omfatter enkle individrettede tjenester som bruker informasjon om innbyggeren eller bedriften som virksomheten har tilgjengelig (vertikal integrasjon). Enkle påloggings- og innsendingstjenester og kalkulatorer som er integrerte med interne fagsystem. Tjenestene er individuelt tilpasset og krever innlogging.

3 Nivå - Avansert individuell tjeneste: Omfatter avanserte individuelle tjenester som bruker informasjon som flere offentlige virksomheter allerede har om innbyggeren. Søknader som er utfylt på forhånd, med utgangspunkt i informasjon som flere offentlige virksomheter besitter, er ett eksempel. Tjenesten krever innlogging.

4 Nivå - Proaktiv tjeneste: Omfatter tjenester hvor innbyggeren eller bedriften ikke trenger å gjøre noe som helst for å motta tjenester, fordi det offentlige vet når behovet for tjeneste 

2017 Milepælen i

første 1 virksomhetene rapporterer digitale de nivå i stat i er årets for enn Nivå leverer mer enn høyere at og tjenester nye av tjenestetrappen. et halvparten at i kommune gang om Det på rapport

leverer Nivå leverte er nivået, fjor. de at av første årets I for prosent sank de i at 46 majoriteten 67 det svarer dette slik av at 54 laveste 1, virksomhetene de gang tallet prosent til på over prosent spurte 2015 undersøkelse mens I dette. rapporterte på

Austlid i mer Samtidig, så at av veldig første se i at lite IKT-Norge. gledelig er å nå Det femti virksomhetene grundig rapporterer prosent veldig vi over gang fremdeles tallene, — kommenterer har tjenestetilbudet litt på sitt, vi ser vi jo det. som for avanserte er ser de om

på 1 i 2, Nivå og offentlige tjenestenivåene 3, 35 høyere svarer prosent For 18 Nivå tilbyr Nivå de på prosent prosent på år tjenester 4. de virksomhetene kun at

Det det individuell en og å søknadsskjemaer, er lage — tjeneste til lage innloggingstjeneste, søknad kommer meg, for ingen det er, som en eksempel andre å forskjell som er sukker mellom barnehage for på «pushtjeneste». en Der såkalt Austlid. eller

Staten leder stadig

statens offentlig «vesentlig». rapporten viser stadig leder tjenestenivåer rapporten i henger Kommunene i som digitale karakteriserer som i det 2017 utgaver It an forskjellen tidligere er praksis og tjenester av at i Som sektor. etter,

mot 54 svarer fjor positivt 4. på år, kun er prosent prosent ingen av kommunene mens på de 1, at det svarer 43 kommunene 2, kommunene prosent av av de Nivå leverer at i det rapporterer i fjor. svarte tjenester på rapporterer prosent leverer samme. tall I at 4 Nivå Nivå 3 Nivå 56 prosent leverer i 35 som de årets For

fjor… statens de 1, prosent 40 på at svarer Nivå prosent i kun er del mot For 49