113 millioner til it-direktorat

113 millioner til it-direktorat

Regjeringen bevilger 113 millioner kroner til det nye Direktoratet for forvaltning og IKT.

Regjeringen legger i statsbudsjettet for 2008 frem et forslag om å bevilge 113 millioner kroner til det nye Direktoratet for forvaltning og IKT. Direktoratet for skal være etablert fra 1. januar 2008 og vil gi økte muligheter for læring på tvers i statsforvaltningen.

- Direktoratet skal gi økt gjennomføringskraft for arbeidet med IKT og fornying, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys i en pressemelding.

Formålet med direktoratet er å medvirke til at statsforvaltningen er kjennetegnet av kvalitet, effektivitet, brukerretting, åpenhet og medvirkning, og at statsforvaltningen er organisert og ledet på en god måte med nødvendig samordning på tvers av sektorer, heter det i pressemeldingen fra FAD.

- Dette er nødvendig for å styrke statsforvaltningens evne til kontinuerlig fornying og læring på tvers av sektorgrensene, sier Heidi Grande Røys.

LES OGSÅ: Høye forventninger til forskning og utdanning

Direktoratet skal bidra til en bedre organisert og ledet offentlig sektor, herunder sikre fornying, gode omstillingsprosesser og en god statlig informasjonspolitikk, bistå i en aktiv personal- og kompetanseutvikling, legge til rette for koordinert og kostnadseffektiv IKT-bruk i offentlig sektor og for samfunnstjenelige, kostnadseffektive og kvalitetsrettede offentlige innkjøp, ramses det opp fra FAD.

Direktoratet vil ha av 100 ansatte fra tidligere Statskonsult AS, Norge.no og E-handelssekretariatet. I tillegg planlegger FAD å overføre oppgaver og ressurser fra departementet til direktoratet.

- Med dette direktoratet på plass, styrker vi gjennomføringskraften innen fornyingsarbeidet. Men direktoratet skal også jobbe med IKT, ledelse, organisering og omstilling, informasjonspolitikk, innkjøpspolitikk og kompetanseutvikling, sier Grande Røys.

LES ALT OM IT-BRANSJEN I ÅRETS BUDSJETT HER: Alt om statsbudsjettet

Offentlig Sektor