20 it-millioner til kommunene

20 it-millioner til kommunene

Difi har fordelt krisepenger til 52 prosjekter. Sjekk hvilke kommuner som får penger.

52 prosjekter i til sammen 145 kommuner har i dag fått tildelt midler for å utvikle nye eller bedre elektroniske offentlige tjenester i kommunesektoren. Det er fordelt 20 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen til digital fornying i kommunene og for å sikre at den elektroniske samhandlingen i kommunesektoren og med staten blir bedre.

- Jeg er glad for at ordningen har skapt stor interesse i kommunesektoren. Dette vil bidra til bedre tjenester til innbyggere og næringsliv både via nettet og i møtet med en mer effektiv og bedre kommunal saksbehandling, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys i en pressemelding.

Difi administrerer ordningen på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.145 kommuner er med i prosjektene som får støtte, sammen med seks fylkeskommuner, fem fylkesmenn og Statens kartverk.

Kommunene har vært lite fornøyde med krisepakken, fordi 80 prosent av prosjektmidlene må dekkes av kommunene selv.

- Dette er lite attraktivt for kommunene, sa Svein Erik Wilthil, underdirektør for ikt i KS, i februar til Computerworld.

LES OGSÅ: Kommunene må bære krisepakken

Ebygg

For hvert prosjekt er det en kommune eller statlig virksomhet som står som søker og ansvarlig tilskuddsmottaker. Denne er ansvarlig for at prosjekttilskuddet blir brukt etter forutsetningene. Forutsatt at vilkårene aksepteres og følges, vil Difi i perioden 2009-2011 utbetale prosjekttilskuddet i samsvar med utlysingen av ordningen. Det er også sendt ut begrunnet svarbrev til de som fikk avslag i første behandlingsrunde.

- Vårt mål er at disse ekstramidlene skal bidra til at det blir utviklet nye eller bedre elektroniske offentlige tjenester i kommunesektoren, og at den elektroniske samhandlingen i kommunesektoren og med staten blir bedre. Derfor er det positivt at kommuner enkeltvis og i sammen har kommet opp med så mange gode ideer og spennende prosjekter, sier Grande Røys.

Mange kommuner trenger mer tid på å forberede prosjektene og jobbe mer med planleggingen, og det er en ny mulighet før fristen i september. Da skal de resterende 40 millioner kronene fordeles.

Se hele listen med prosjekter her.

Les om: