200 millioner til Altinn

200 millioner til Altinn

Regjeringen fortsetter satsingen på Altinn og setter av 200 millioner kroner til videreutvikling neste år.

Bedre elektroniske tjenester og informasjon til næringslivet samlet på ett sted skal gjøre hverdagen enklere for bedriftene. Regjeringen fortsetter satsingen på blant annet å videreutvikle Altinn i 2009 – næringslivets dør til offentlige tjenester. Over 200 millioner kroner er satt av neste år.

– Altinn er et viktig tiltak i Regjeringens forenklingsarbeid. I årene framover skal nettportalen videreutvikles slik at både offentlige tjenester og informasjonen til næringslivet blir bedre, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

LES OGSÅ: Altinn II skal forenkle Norge

I august 2008 la regjeringen fram handlingsplanen «Tid til nyskaping og produksjon». Planen inneholder over 120 tiltak. Målet er å redusere ressursene bedrifter bruker på å rapportere til offentlige myndigheter, og frigjøre tid til produksjon og nyskaping.

– Forenklingsarbeidet pågår kontinuerlig og er høyt prioritert, sier Brustad.

I juli 2008 ble det inngått nye kontrakter for drift og utvikling av Altinn. Disse kontraktene har en samlet verdi på opptil 700 millioner kroner de kommende årene. For 2009 er det foreslått 208,4 millioner kroner til videreutviklingen av Altinn.

Bedre informasjonsflyt

I den nye Altinn-løsningen vil det blant annet legges bedre til rette for at opplysninger kan flyte mellom forskjellige etater, slik at næringslivet slipper å rapportere samme type informasjon flere steder.

I september 2008 startet prøvedrift av en ny informasjonstjeneste til næringslivet, www.bedriftshjelp.no. Tjenesten gir samlet oversikt over offentlige støtteordninger og driftes av Brønnøysundregistrene.

I tillegg overføres driften av informasjonstjenestene Bedin og Narviktelefonene fra den private stiftelsen VINN til Brønnøysundregistrene fra 1. januar 2009.

– Brønnøysundregistrene og Altinn får nå ansvaret for flere store informasjonstjenester som tidligere har vært spredt. Dette åpner for større grad av samordning og vil gjøre det lettere for næringsdrivende å finne riktig informasjon. Målet er at Altinn skal være den eneste inngangsporten næringslivet trenger, sier Brustad.

Les om:

Offentlig Sektor