200 millioner til internettforskning

200 millioner til internettforskning

Forskningsrådet deler ut 200 millioner kroner til forskning på fremtidens internett.

- Vi skal dele ut 200 millioner kroner til forskning innen fremtidens internett, sier Olaug Råd, sjef i Verdikt.

Verdikt (forkortelse av Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT) er et program i Norges forskningsråd som ble etablert i 2005 og som skal vare til 2014. Målet er at Verdikt skal være et sentralt virkemiddel for å fremme informasjonsteknologien, som er et nasjonalt satsingsområde. Allerede har programmet brukt en milliard på it-forskning.

- Det er vi som skal ta ansvaret for den direkte ikt-forskningen, sier Råd, som nå kan friste med penger til både forskningsmiljøene og næringslivet.

- Men 200 millioner for hva fremtidens internett vil bringe, kan man ikke heller spørre Google, Microsoft eller Cisco som alle forsker mye på temaet?

- Vi står foran et paradigmeskifte som et næringsliv som vil være konkurransedyktig må ta inn over seg. Og med forskning bygger vi kunnskap som næringslivet trenger på sikt, sier Verdikt-sjefen.

Søknadsfrist i november

- Finner de ikke ut det selv?

- Nei det tror jeg ikke, det som vi stimulerer til mer langsiktig tankegang - utover ett år eller noen måneder. Bedrifter fokuserer i stor grad på den forretningsmodellen de har akkurat her og nå. Vi ønsker å blant annet skape nye doktorgradstudenter som vil bidra med kunnskap i næringslivet.

- Hvordan vil pengene fordeles?

- En god del skal gå til næringslivet som vil satse på prosjekter for innovativ bruk av teknologi og nye prosesser som er viktige for å sikre et fortsatt konkurransekraftig næringsliv. Verdikt støtter normalt med en tredjedel, i denne runden kan vi støtte inntil 50 prosent av prosjektkostnadene, sier Råd.

Hun regner med at det private næringslivet får en tredjedel av midlene, mens resten går til forskningsprosjekter i akademia.

Søknadsfristen for å få en andel prosjektmidlene er 25. november i år.

Valget av tema begrunnes med at dagens internett har sine begrensninger og et nytt digitalt nettverk og tjenesteinfrastruktur vil utvikles og erstatte det internett og web som vi kjenner i dag. Les videre på neste side!

Les om: