I 2014 får du ikke skattekort

I 2014 får du ikke skattekort

Arbeidsgiveren må hente det selv - elektronisk.

Papirskattekortet dør i 2014.

Nå må arbeidsgiverne selv hente dem ned, elektronisk via sitt lønsssystem eller Altinn.

Lønnsmottaker vil i stedet for skattekort få dertil relevant informasjon om sitt anslåtte skatteår 2014.

Om lønnsmottaker er uenig, kan informasjonen endres, hvorpå arbeidsgiver vil få et varsel om endringen så det nye e-skattekortet kan lastes ned.

- Som arbeidstaker får du en ting mindre å tenke på når du nå ikke lenger skal levere skattekortet til arbeidsgiveren din. Men det er viktig at du sjekker at tallene vi har lagt til grunn for å beregne skattetrekket ditt er riktige. Er tallene feil risikerer du å bli trukket for mye eller for lite i skatt gjennom året, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Skatteetaten mener livet blir bedre for både borgere og bedrifter med den nye ordningen.

- 2013 har vært et frivillig prøveår for arbeidsgivere og mange har benyttet muligheten til å teste ordningen i forkant. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de som har tatt i bruk ordningen og er trygge på at vi har lykkes med å utvikle brukervennlige tjenester, sier Holte.

15 millioner kroner ble i 2011 satt av i Statsbudsjettet for 2012 for utvikling av e-skattekort.

Offentlig Sektor