350 nye forskere

350 nye forskere

Regjeringen vil opprette forskerskoler og 350 nye stipendiatstillinger for å sikre rekruttering av vitenskapelig personale.

Regjeringen foreslår å opprette til sammen 350 nye stipendiatstillinger i universitets- og høyskolesektoren fra 2008. Stillingene er knyttet til styrking av profesjonsutdanningene og til nasjonale satsninger innen realfag og regional utvikling.

- Budsjettforslaget legger til rette for mer og bedre forskning og høyere utdanning, og regjeringen innfrir nå en rekke av løfter i Soria Moria-erklæringen, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Næringslivet, utdannings- og forskningsvirksomheter og det offentlige etterspør medarbeidere med stadig høyere utdanning. Regjeringen vil derfor opprette 350 stipendiat­stillinger ved universiteter og høyskoler, og vil bevilge 112 millioner kroner til dette i 2008, heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Nasjonale forskerskoler

I tillegg foreslås det å opprette en ordning med nasjonale forskerskoler gjennom Norges forskningsråd. Dette vil bedre kvaliteten på og gjennomføringen i forskerutdanningen. Forskerskolene vil få et samlet budsjett på 10 mill. kroner i 2008.

Godt utstyr og kildemateriale er viktig for god forskning. I 2008 vil det totalt bli brukt 238 millioner til utstyr i høyskolesektoren. Av disse vil 200 millioner kroner komme fra Norges forskningsråd. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 40 millioner kroner til universitetsmuseene i 2008.

LES ALT OM IT-BRANSJEN I ÅRETS BUDSJETT HER: Alt om statsbudsjettet

Offentlig Sektor