5900 årsverk på statlige skjemaer i 2006

5900 årsverk på statlige skjemaer i 2006

Næringslivet brukte ca 5 900 årsverk på statlige skjemaer i fjor. Dette er en reduksjon på 98 årsverk fra året før. – Nedgangen merkes ikke engang for den enkelte bedrift, sier Tom Bolstad, adm.dir. i Bedriftsforbundet.

Han etterlyser politisk vilje til å gjennomføre forenklinger som næringslivet merker i sin hverdag. Da først er forenklingsarbeidet en suksess, sier han.

Flere regjeringer har hatt som mål å redusere regel- og skjemabelastningen for bedriftene siste tiåret. Fra 1998 til 2006 ble skjemabelastningen redusert med 900 årsverk. Reduksjonen var størst i 2005 med 580 årsverk, hovedsakelig på grunn av overgang til elektronisk utfylling og innsending av selvangivelsen til Skatteetaten.

LES OGSÅ: Gull-opsjonen Altinn

Også det aller meste av nedgangen i 2006 skyldes overgang til elektronisk utfylling og innsending av skjemaer til den statlige Altinn-portalen.

Regel- og skjemabelastningen relativt størst for mindre bedrifter. 95 prosent av Bedriftsforbundets medlemsbedrifter mener at forenkling av regel- og skjemavelde er den viktigste politiske saken de kommende 12 månedene.

Offentlig Sektor