80 millioner til eID

80 millioner til eID

Regjeringen bevilger 80 millioner kroner til utvikling av felles elektronisk identifikasjon.

I fjor bevilget Fornyingsdepartementet 20 millioner kroner til utviklingen av en felles elektronisk ID for offentlig sektor. Nå firedobles satsingen til 80 millioner.

– Med et felles system for sikker pålogging blir det enkelt og greit å bruke offentlige tjenester på nett, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys i en pressemelding.

LES OGSÅ: Gir seg ikke med eID

I april ble det klart at Fornyings- og administrasjons-departementet vil opprette en egen, offentlig infrastruktur for elektronisk ID. Med den følger en egen eID til hver eneste nordmann som ønsker det, og et samtrafikknav som offentlige nettbaserte tjenester kan knytte seg opp mot.

Samtrafikknavet, som i stor grad bærer samme tankegangen som den feilslåtte Sikkerhetsportalen, som ble lagt ned sommeren 2006, skal ta i bruk den nye elektroniske ID-en og andre godkjente løsninger i markedet. Det betyr at store, private leverandører som Buypass og BankID vil komme inn i varmen, noe statsråden tidligere har stilt seg kritisk til på grunn av tidligere eID-satsinger som ikke har holdt vann.

LES OGSÅ: Ny plan for elektronisk ID

Mange offentlige tjenester krever at brukeren identifiserer seg. Når tjenestene er nettbaserte, kan identifisering være en komplisert prosess, som krever ulike pin-koder, nøkkelkort og mobiltelefon.

- ”Pin-kode-kaoset” for innbyggeren skal vi løse med felles infrastruktur for eID. Målet er at innbyggerne skal kunne logge seg på alle offentlige tjenester ved å bruke det samme systemet, uavhengig av om tjenestene kommer fra for eksempel skatteetaten, Nav eller kommunen, sier Grande Røys.

LES OGSÅ: Nå kommer nasjonal eID

For de enkelte offentlige virksomhetene er eID forutsetningen for å kunne legge om mest mulig av tjenesteytingen over fra papir til nett, og for å utvikle mer avanserte tjenester.

- Elektronisk forvaltning er et av regjeringens viktigste tiltak for fornying av offentlig sektor. Innbyggerne vil få flere og mer avanserte tjenester der de vil kunne få løst saken sin uten å måtte møte personlig eller sende et brev, uttaler fornyingsministeren i meldingen.

Les om:

Offentlig Sektor