Aasrud på vei bort fra Fad?

Aasrud på vei bort fra Fad?

Rigmor Aasrud roses og nevnes som kandidat for tyngre regjeringsposter.

I et oppslag i dag setter Aftenposten søkelyset på den kontinuerlige regjeringskabalen, og konstaterer at kvinnelige statsråder fra Arbeiderpartiet gjør en dårlig innsats. Mange av dem nevnes som mulige kandidater for uskifting.

Blant dem er for eksempel helse- og omsorgsministeren Anne-Grete Strøm-Erichsen, som blant mye annet er i ferd med å utrulle Samhandlingsreformen i helse-Norge. Helsedepartementet omtales som en av de tyngste i regjeringen, og Strøm-Erichsen har ikke vært heldig i behandling av en del saker. Særlig nedlegging av lokalsykehus har vært en tøff oppgave.

Ifølge Aftenposten er både Jonas Gahr Støre og Trond Giske aktuelle kandidater til å overta helsedepartementet, hvis endringer gjennomføres.

Heia Rigmor!

Men selv om andre kvinnelige ministre, som kulturminister Anniken Huitfeldt og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, kritiseres offentlig, er det en kvinne som peker seg ut svært positiv. Det er Rigmor Aasrud, som leder Fornyings og kirkedepartementet (Fad).

Hun omtales som den ”nye Brustad”, altså en politisk leder som kan ta seg av flere typer departementer. Hun nevnes ifølge Aftenposten også som en ”kommende stjerne”, en person med bred politisk erfaring og god kjennskap til partiorganisasjonen i Ap.

Hun nevnes som kandidat for både Helse- og omsorgsdepartementet eller Arbeidsdepartementet. I det siste har Aasrud fått flere tunge verv i Ap.

- Du må spørre andre hvorfor jeg er valgt, men jeg har bred politisk erfaring. Jeg har vært innom tre departementer i løpet av kort tid og har vært ordfører i ti år, sier hun til avisa.

Uheldig skifte

For samfunnet er den kontinuerlige endringen av politisk ledelse ofte en plage. Særlig på Fad, hvor forståelse for teknologi er et viktig utgangspunkt, kan det være uheldig å skifte ut en minister underveis.

- Vi synes at Rigmor Aasrud har vært bra. Det har tatt henne tid å komme inn i det, men hun har tatt det fort. I senere tid har hun kommet med veldig mange gode tiltak for bli mere utøvende på politikken sin, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i bransjeorganisasjonen Ikt-Norge, til Computerworld.

For Ikt-Norge er det viktig hvem leder digitaliseringen av offentlig Norge. Han mener det er uheldig med mange utskiftninger.

- Det er aldri gunstig med et statsrådskifte. Aasrud sitter på "vårt departement", og det tar tid å bygges opp en ny statsråd for å sette seg inn i sakene.

Helst ung og Ap

Hoff henviser til den Digitale agendaen som Fad i det siste har kommet med.

- Det er et kjempebra tiltak. Rigmor begynner å få skikkelig fart på utviklingen. Hun er en veldig oppegående klok dame og har mye politisk teft.

- Hvis hun skulle erstattes, hvem kan være en god kandidat, eller hva slags profil synes dere er viktig?

- Det er vel kanskje litt tidlig å spekulere, men det var klart det er en fordel at Aasrud er fra det største regjeringspartiet. Så vi ønsker gjerne noen fra Ap, det styrker Fad. Ellers er det bra med en ung person. Alder er ikke vitkig, men det må være noen som skjønner at it er et verktøy for å oppnå politiske gevinster.

- Har du et navn?

- Nja, for eksempel Tore Sandvik hadde vært en spennende kandidat. Han er tidligere statssekretær i Næringsdepartementet og nå fylkesordfører i Sør-Trøndelag. Han er visjonær. Det trenger vi, sier Hoff.

Problembeskrivelse

Heller ikke Paul Chaffey i Abelia mener det er heldig at Fad får for ofte nye ledere, selv om han ikke

-- Problemet er at Fad er et departement som lever litt i skygge og ikke har gjennomslag i resten av politikken, sier han.

Det er en del av grunnen til at Aasrud ikke har mye å skryte på seg i it-sammenheng, mener Chaffey.

- Jeg tror ikke det skyldes henne direkte, hun er en kompetent person med bakgrunn i it. Hun har en brukbar problembeskrivelse. Men akkurat som forskningsministeren kommuniserer godt i de miljøene hun har ansvaret for, men for lite utenom det.

- Ikke et konsern

Et annet problem Fad har i forhold til noen andre departementer er at det er en uklar retning.

- Litt av problemer er at ikke alle er enige om hva man skal gjøre. Alle ser ikke en gang hva slags gevinster vi kan få ut av teknologi. Dette krever også en kommunikasjonsjobb.

- Synes dere hadde vært en ulempe hvis Aasrud forlater Fad?

- Det kan bli verre, vi har hatt litt av hvert på it-departementet. Det må ikke skiftes for ofte, det er en ganske lang lærekurve. Aasrud har hatt forholdsvis kort tid, hun har ikke fått mye til hittil. Jeg tror Fad burde gjøre litt som Næringsdepartementet og fremme et større politisk ambisjonsnivå.

- Ser du noen kandidater?

- Nei, jeg har ikke noe navn. Dette er kanskje ikke det mest attraktive departementet. Egenskapsmessig mener jeg det er viktig at en fornyingsminister ønsker å få til ganske mye. Vi bør ha noen som kjenner staten.Noen ønsker en slags administrerende direktør-stilling, de tror jeg ikke på. Man kan ikke lede det som et konsern.

Offentlig Sektor