Advokatfirma på begge sider av Golf-bordet

Advokatfirma på begge sider av Golf-bordet

Forsvarets juridiske rådgivere i Program Golf/LOS har hatt et kundeforhold til et av konsulentselskapene i prosjektet. Dette sår tvil om partenes habilitet, mener bransjegeneral Per Morten Hoff.

Dæhli & Co. advokatfirma har siden 2001 vært engasjert av Forsvaret i tilknytning til Program Golf, som nå går under navnet LOS. Kontrakten ble fornyet høsten 2005.

"Advokatene fra Dæhli & Co har bistått Golf/LOS-programmet med merkantile og juridiske tjenester, som juridisk rådgivning ved anskaffelser, utarbeidelse av dokumenter, forhandlinger og kontraktsinngåelse ", opplyser informasjonsavdelingen ved Forsvarets Program LOS i en epost til Computerworld.

Fra februar til desember 2005 hadde Dæhli & Co samtidig løpende oppdrag for konsulentselskapet Axio AS. I likhet med advokatfirmaet har Axios konsulenter vært sterkt tilknyttet Golf-programmet.

Fikk ny kontrakt

Forsvaret opplyser at Golf/LOS-programmet i mars 2005 inngikk en rammeavtale med Axio AS om leveranse av ERP- og SAP-tjenester til Golf/LOS-programmet, etter en begrenset anbudskonkurranse. Avtalen utløp 31. desember 2006.

Fra vinteren 2006 skulle Golf/LOS i gang med et prosjekt for å fornye personalsystemet (PRHM). Axio, et selskap med mye SAP-kompetanse, var involvert også i dette prosjektet.

Axio hadde flere konsulenter i prosjektledelsen for det nye personalsystem-prosjektet, som ble avbrutt etter ni måneder på grunn av uforutsett høye kostnader. I løpet av 2006 fakturerte Axio Forsvaret for over ti millioner kroner.

Daglig leder i Axio AS, Arild Hermansen, sier om relasjonen til Dæhli & Co. at firmaet "bare trengte noe råd".

- Vi diskuterte aldri vår rolle som leverandør til Forsvaret med advokaten, sier Hermansen.

LES HELE INTERVJUET MED AXIO HER .

Små forhold

Dæhli & Co er et advokatfirma med fire ansatte. Advokat Geir Hungnes, som utførte oppdragene for Axio, jobbet i Dæhli & Co i 2005. Computerworld sitter på dokumentasjon som påviser et kontinuerlig kundeforhold mellom Axio og Dæhli & Co i 2005.

Advokatfirmaet fakturerte Axio for juridiske tjenester på månedlig basis i perioden februar til desember 2005.

Forsvaret opplyser at Dæhli & Co. orienterte om sitt kundeforhold til Axio i februar 2005. Fra Forsvarets side ble dette betraktet som uproblematisk, fordi oppdraget dreide seg om et internt anliggende i selskapet.

- Dette er noe Forsvaret i utgangspunktet ikke har noe med, så lenge man forholder seg til de spillereglene som finnes. Ut fra den informasjonen vi har fått fra Dæhli og co, synes vi dette er uproblematisk, og dette støttes også av disiplinærutvalget for advokatsaker, sier Øystein Vea, informasjonskoordinator for LOS-programmet i Forsvaret, til Computerworld.

Dæhli & Co viser i et skriftlig svar til Computerworlds spørsmål til taushetsplikt om forholdene det gjelder.

LES DÆHLI & COs SVAR PÅ COMPUTERWORLDS SPØRSMÅL I SAKEN HER

Sterkt kritisk

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge synes forholdet er alt annet enn uproblematisk.

- Dette er et klart eksempel på uheldig sammenblanding av roller, særlig når selskapene er såpass små og det er oversiktlig hva hver enkelt holder på med. Forsvaret burde satt ned foten og bedt Dæhli & Co om å velge hvem de skulle gi råd, sier Hoff.

Han mener slike forhold gir god grunn til å reise spørsmål om partene er uhildet.

- Jeg mener det bare er tull å gjøre avtaler som gjør at det senere vil kunne stilles spørsmålstegn ved habiliteten. Hva var vitsen med det? Noen ganger må man bare velge, og så si nei til noen.

Signerte Axio-kontrakt

Forsvaret har ikke ha noe forretningsforhold til Axio AS i dag. Ifølge en kontrakt undertegnet 8. mars 2005 er Axio under kontrakt med Forsvaret fram til 28. februar 2008, men dette er en rammeavtale og Axio har ikke direkte gjeldende oppdrag for Forsvaret.

Saksforholdet som er omtalt i klagen til utvalget gjelder advokat Geir Hungnes, som ikke lenger jobber i Dæhli & Co, samt to ansatte som har jobbet for Forsvaret, advokat Kjell Steffner og advokatfullmektig Per Anders Vaagenes. Saken er anket til Disiplinærnemden og ankesaken er ikke ferdigbehandlet.

Forsvaret presiserer overfor Computerworld at det er Forsvarets juridiske avdeling som har hatt avgjørelsene med hensyn kontrakter i Golf/LOS. Forsvaret hevder også at advokatfirmaets befatning med Axio begrenser seg til et internt anliggende.

Men det viser seg Hungnes ikke er den eneste hos Dæhli & Co. som har hatt befatning med Axio AS.

I en endringsavtale med Forsvaret datert 4. oktober 2005 er Dæhlis advokatfullmektig Per Anders Vaagenes oppført som merkantil saksbehandler. Med andre ord, en av Dæhlis advokater har også signert kontrakt for Forsvaret med konsulentselskapet Axio AS.

Hårreisende

Computerworld har den siste uken vært i kontrakt med en rekke kilder som stiller seg kritiske til advokatfirmaets dobbeltrolle, men som av forsiktighetshensyn og hensyn til selskapsmessige regelverk ikke kan stå fram med sine uttalelser. Store aktører i it-bransjen omtaler saken som "urovekkende" og "hårreisende".

- Dette høres svært spesielt ut og kan åpenbart utgjøre et habilitetsproblem, sier en kilde som har spesialkompetanse på habilitet.

Vedkommende kan ikke gå offentlig ut av hensyn til taushetsplikt om forholdene.

Offentlig Sektor