Akershus best i klassen

Akershus best i klassen

Elleve it-prosjekter i Akershus får millioner i Difi-støtte. Buskerud og Troms får ingenting.

OPPDATERT 15.03, 26.06.09): Det er store regionale forskjeller i tildelingen av penger fra krisepakken. Av de første 52 kommunale it-prosjektene som fikk penger er elleve lokalisert i Akershus. Trøndelag kommer på andre med fem godkjente prosjekter.

LES OGSÅ:

Samtidig er det fire fylker som ikke får noe som helst. Buskerud, Hedmark, Troms og Vest-Agder får ikke en eneste krone prosjekttilskudd i denne runden. Hovedstaden Oslo kommer stikker av med bare to prosjekter.

- Vi har vel sett en geografisk spredning. Pengene går til gode prosjekter. Vi har ikke lagt geografiske kriterier i utlysningen eller tildelingen, sier Hans Christian Holte.

Holte er direktør i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), som administrerer kriseordningen på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Difi presiserer at det er riktig at det er fire fylker som ikke har fått et eget prosjekt, men at det er 7 kommuner i Hedmark og 1 i Vest-Agder som er samarbeidspartenere i et prosjekt som har fått støtte, og dermed også vil nyte av pengene. Blant annet er fire kommuner i Hedmark deltakere i Ebygg-prosjektet som er det som har fått høyest tilskudd av alle prosjektene.

Resultater

Til sammen 145 kommuner har fått tildelt midler for å utvikle nye eller bedre elektroniske offentlige tjenester i kommunesektoren. De har fått de første 20 av totalt 60 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen til digital fornying i kommunene. Målet er å sikre at den elektroniske samhandlingen i kommunesektoren og med staten blir bedre.

- Fordelingen av tilskudd henger tett sammen med hvilke fylker som har vært mest aktive til å søke. Akershus har hatt mange prosjekter, og får også uttelling, sier Holte.

Prosjektene som ikke har fått penger feilet stort sett på grunn av mangel på krav. Les videre på neste side!