Alle får bredbånd i Akershus og Vestfold

Alle får bredbånd i Akershus og Vestfold

Regjeringen spytter inn 23 millioner til de som har blitt holdt utenfor.

Innbyggere i Akershus og Vestfold som i dag ikke har bredbåndsdekning, kan glede seg.

Statsråd Heidi Grande Røys i Fornyings- og administrasjons-departementet (FAD) la fredag 23 millioner kroner på bordet for å komme enda nærmere regjeringens mål om full bredbåndsdekning.

Utlysningsrunden var i sommer, og var foreløpig den siste. Hittil har alle fylkene i Norge fått tilbud, mens de som regnes for utenfor ”distriktpolitisk virkeområde”, altså Oslo, Akershus og Vestfold, har så langt måttet vente.

- Beregninger viser at dette vil få oss opp på 99,8 prosents dekning i utgangen av året. Det ligger litt i kortene at vi da har vi fått utkvittert de løftene som ble gitt i Soria Moria, sier politisk rådgiver Jørund Leknes i FAD.

LES OGSÅ: Slakter bredbåndsstopp

For Akershus sin del betyr det at 2800 av de 3200 som står uten bredbåndsdekning i dag, vil få tilbud.

- Disse midlene vil bringe oss et langt stykke på vei mot målet om hundre prosent bredbåndsdekning i Akershus, sier fylkesrådmann Harald Horne i en pressemelding.

Penger igjen

For Akershus er totalrammen for utbygging 28 millioner kroner, mens Høykom-midlene utgjør 11,3 millioner. Det betyr at kommunene i fylket og andre må ta resten av regningen.

Vestfold har fått litt mer;11,7 millioner kroner.

Totalt 35 millioner kroner stod igjen på statsbudsjettet for bredbåndsutbygging. Oslo søkte ikke, så 23 millioner gikk til Akershus og Vestfold.

LES OGSÅ: Skepsis til Høykom-nedleggelse

Hva som skjer med de 12 millionene som står igjen på budsjettet for bredbånd, er ennå ikke klart for departementet.

- Vi må ta en prosess på hvordan vi skal bruke dem. Vi kommer nok ikke til å holde flere utlysninger om bredbånd i år, sier Leknes.

Tenker ikke hastighet

Så langt har FAD forholdt seg til det Stortinget har sagt, nemlig at bredbåndsdekningen skal sikre overføring av lyd og bilde i sanntid.

Tidligere har generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge vært kritisk til at bredbåndsdekningen i landet ikke har vært reell, fordi dekningen i dag, med et mål på 640 kbps, ikke er tilstrekkelig for dagens bruk.

- Vi har aldri forhold oss til en konkret hastighet. Det som har vært viktig for oss, er å påse at alle får dekning, så får vi eventuelt forholde oss til hastighet i Soria Moria 2, sier Leknes.

Det er ikke satt av noen penger til bredbåndsutbygging i neste års statsbudsjett for FAD.

Les om:

Offentlig Sektor